Begeleiding
Op het JPT vinden we zorg voor iedere leerling erg belangrijk. De meeste leerlingen hebben genoeg aan de begeleiding door hun mentor, andere leerlingen hebben behoefte aan wat extra zorg. Op deze pagina lees je hier meer over.

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is jouw eerste aanspreekpunt. Je kunt de mentor bijvoorbeeld benaderen voor hulp bij je studie of als je iets in vertrouwen wilt vertellen. De mentor zorgt dat jij je thuis voelt op school. Ook jouw ouders kunnen bij je mentor terecht. Zij kunnen op werkdagen altijd een afspraak maken met de mentor (of teamleider).     

Zit je in klas 1 of 2? Dan heb je per week een mentoruur. Dit is een verplicht uur. Dit uur wordt gebruikt voor:

 • Bespreking met de hele klas
 • Bespreking met een deel van de klas
 • Bespreking met één of twee leerlingen
 • Bespreking met ouders en/of leerlingen
 • Studiebegeleiding, hulp bij het plannen en organiseren van het huiswerk

Vertrouwenspersoon

Op het JPT zijn twee vertrouwens-/contactpersonen. Met elk van hen kunnen leerlingen in vertrouwen komen praten als ze last hebben van ongewenst gedrag van anderen.

 

Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt bij ons je verhaal kwijt en dat lucht vaak al erg op. Wij kunnen met jou overleggen over de mogelijkheden iets aan het ongewenste gedrag te doen. Wij kunnen voor jou de geschikte hulp zoeken. De gesprekken met ons zijn uiteraard vertrouwelijk, maar wanneer er sprake is van strafbare feiten (aanranding, verkrachting, geweld, stelen, etc.) hebben wij een meldplicht. Dat wil zeggen dat wij dat moeten melden aan het bestuur van de school. Het bestuur moet dan aangifte doen bij de politie.

 

Hoe kan je ons bereiken?

Je kunt altijd één van ons persoonlijk aanspreken, of als je dat prettiger vindt, mailen. Dit kan via de volgende e-mailadressen: Mw. Jolanthe Damstra (JDm@jpthijsse.nl) of Dhr. Remco Troost (RTr@jpthijsse.nl). Wij nemen dan zelf contact met je op.
Je kunt ook bellen naar de vertrouwensinspectie: 0900 - 111 31 11. Hier zitten mensen met veel ervaring; zij hebben geen meldplicht.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij ons op school?

De vertrouwens-/contactpersonen van het Jac. P. Thijsse College zijn mw. Jolanthe Damstra en dhr. Remco Troost.

 

Mw. Jolanthe Damstra
Dhr. Remco Troost

Counselor

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de contacten met mentoren, schoolleiding of decanaat. Zij kunnen zich dan via de zorgcoördinator wenden tot de schoolcounselors. De counselors begeleiden met name leerlingen die adviezen en gesprekken nodig hebben op het gebied van studie en persoonlijk welbevinden.

De counselors zijn mw. Bianca Buysman en mw. Christine van der Linde

           
Mw. Bianca Buysman          Mw. Christine van der Linde


Dyslexie

Het Jac. P. Thijsse College hanteert een dyslexiebeleid. De school gaat hierbij uit van de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Hierin wordt dyslexie gezien als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of schrijven op woordniveau.

In ons dyslexieprotocol vindt u op welke wijze het Jac. P. Thijsse College de dyslectische leerling ondersteunt, welke mogelijkheden er zijn, het jaarrooster en welke aanpassingen er bij het examen toegestaan zijn.


Dyslexiecoördinator: mw. Els van der Wielen


Dyscalculie

Voor leerlingen die ernstige rekenproblemen hebben, hebben we een dyscalculieprotocol.


Pesten

Problemen rondom pestgedrag worden gecoördineerd door mevr. Ilse Keersemaker.

Pestcoördinator Mw. Ilse Keersemaker


Jonge helden verliesprogramma’s

Jonge Helden Verliesprogramma’s zijn er ten behoeve van kinderen en tieners met rouw en verlies (‘Jonge Helden’) op scholen. Preventieve zorg op school.

Jonge Helden Verliesprogramma’s zijn er ten behoeve van kinderen en tieners met rouw en verlies (‘Jonge Helden’) op scholen. Er is gekozen voor scholen om deelname voor kinderen en tieners aan de programma's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Daarnaast is school een veilige en vertrouwde plek waar alles hetzelfde blijft als het leven van deze kinderen/jongeren thuis volledig op zijn kop staat. Leerkrachten, mentoren en docenten zijn belangrijke en vertrouwde personen voor kinderen/jongeren, zij kunnen een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van hun leerlingen met rouw en verlies.

De noodzaak en de effecten

Maar liefst 80% van de kinderen en tieners die in 2006 waren aangemeld bij Bureau Jeugdzorg, komen uit een gebroken gezin. (Orbons en Diekstra 2007, brief aan minister Rouvoet). Veel kinderen en tieners die met een ingrijpend verlies als het overlijden van een gezinslid of echtscheiding te maken krijgen, kunnen dit niet of onvoldoende verwerken. Met als gevolg dat een groot aantal van hen in een later stadium (ernstig) in de problemen komt. Een significant grotere kans op angstklachten, depressie, problemen in het sociale contact, gedragsproblemen, middelenmisbruik, leerproblemen, voortijdig schoolverlaten....de cijfers liegen er niet om.

Met preventieve zorgprogramma's op het gebied van rouw en verlies, kunnen veel van deze problemen worden voorkomen. De effectiviteit van het Kameleon- en Sterprogramma  is hoog. Deelnemers voelen zich naderhand onder meer: minder alleen, minder verdrietig, minder boos, opgelucht. Ze zijn blijer met zichzelf en hun leven. Ook het leren en concentreren op school gaat beter. Scheidingskinderen hebben na het programma aanzienlijk minder last van loyaliteitsconflicten en weten beter wat te doen bij problemen.

Welke Jonge Heldenprogramma’s zijn er?

Het Jonge Helden Kameleonprogramma voor kinderen of tieners die een  echtscheiding van ouders meemaken of meegemaakt hebben.

 • het Jonge Helden Sterprogramma voor kinderen of tieners die een gezinslid hebben verloren
 • het OverHoopprogramma voor tieners met een ernstig ziek gezinslid/ chronische ziekte of stoornis:(vader, moeder, broertje of zusje)

De programma's worden gegeven door twee ervaren professionele coaches (Judith Capaan en Mariëlle v/d Laan).

Ons doel:

voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken.

Jonge Helden ontwikkelen vaak (ernstige) problemen. Jonge Helden die veel steun en begrip in hun nabije omgeving krijgen, zijn hierop een uitzondering. Zij ontwikkelen opvallend minder problemen dan kinderen en jongeren die het alleen doen.

Wij organiseren en mobiliseren zo goed mogelijk die hulp en steun in de nabije omgeving van Jonge Helden.

Drie manieren:

 • we organiseren door het hele land Jonge Helden Scholenprojecten.
 • we ontwikkelen en exploiteren diverse Adviessites voor Jonge Helden en alle volwassenen om hen heen. Met veel informatie, praktische tips en de unieke mogelijkheid om online advies te vragen aan een deskundige.
 • we exploiteren www.herinnerdingen.nl. Hierop kunnen kinderen en jongeren een monumentje maken voor een dierbare overledene. Alleen kijken naar de vaak ontroerende monumenten kan natuurlijk ook!


Politie

Het JPT werkt, indien nodig, nauw samen met de politie.

Heb jij een vraag aan de politie? Stel hem dan, of kijk of jouw vraag al op deze site staat.


Decaan

De decanen staan voor je klaar om je te helpen bij het kiezen van een vakkenpakket of studie die bij jou past!

Op onze school zijn drie decanen werkzaam:

Mw. S. Derksen voor het vwo en de aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs, mw. M. Bult voor het havo en de aansluiting op het hoger beroepsonderwijs en Mw. W. van der Laan voor de mavo-afdeling en de aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen en ouders kunnen dagelijks terecht op het decanaat met hun vragen, de decanen zijn goed op de hoogte van elkaars afdeling en activiteiten.

De decanen zijn telefonisch bereikbaar en via de e-mail:
sdr@jpthijsse.nl / mbl@jpthijsse.nl / wln@jpthijsse.nl

Wanneer ga je naar het decanaat?

Je gaat naar het decanaat als je:

 • over de keuze van je profiel, sector of vakken wilt praten;
 • twijfelt over de keuze van een vervolgopleiding;
 • geen idee hebt welke mogelijkheden er allemaal zijn;
 • niet weet hoe je het oriënteren op opleidingen aan moet pakken;
 • informatie over opleidingen en beroepen wilt;
 • wilt weten wat de verschillen zijn tussen een hbo- en wo-opleiding;
 • iets wilt weten over studiefinanciering en tegemoetkoming van studiekosten;
 • een interessetest wilt doen;
 • wilt weten wanneer er open dagen zijn;
 • je wilt voorbereiden op een toelatingsgesprek voor een opleiding;
 • een motivatiebrief voor een opleiding wilt laten corrigeren;
 • met een onafhankelijke persoon wilt praten.

Meestal kun je gewoon binnenlopen en anders maak je even een afspraak. Bij vragen en onduidelijkheden kunnen ouders ook altijd een afspraak maken met de decaan.

Keuzemomenten

In 2 mavo maken leerlingen een keuze voor 3 mavo en in 3 mavo kiezen zij een sector voor het examenjaar. In 3 havo en 3 vwo kiezen leerlingen een profiel en extra vakken voor de bovenbouw.

In 2 en 3 mavo krijgen leerlingen bij deze keuzes ondersteuning van de methode Qompas Sectorkeuze. Tijdens de slb-uren werken leerlingen aan opdrachten rondom de centrale thema’s: ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’. In 3 havo en 3 vwo werken de leerlingen met Qompas Profielkeuze. Dit is een online programma, waarin leerlingen verschillende tests maken en veel informatie verzamelen over vakken, profielen, studies en beroepen. Als afsluiting van de methodes vindt er in bovengenoemde jaarlagen een informatieavond plaats in januari/februari, waarna de leerling een voorlopige keuze maakt. Deze keuze moet digitaal door de ouders worden bevestigd. Na gesprekken met de vakdocenten, de mentor en de decaan maakt de leerling half april zijn of haar definitieve keuze. Wijzigingen zijn tot de meivakantie zijn alleen mogelijk in overleg met de decanen. Daarna moeten eventuele veranderingen passen binnen de planning voor het nieuwe schooljaar. Dat geldt ook voor de leerlingen die in de bovenbouw havo of vwo een wijziging willen doorvoeren in hun pakket.

L(oopbaan) -O(riëntatie) en -B(egeleiding) op het JPT 

Alle activiteiten die de leerlingen ontplooien om dichterbij de uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding en/of beroepsrichting te komen, noemen we ‘LOB’. Het doel van LOB is om leerlingen te stimuleren om actief met hun loopbaan aan de slag te gaan en deze zelf te sturen. Leerlingen moeten leren hun ervaringen te verbinden met hun eigen capaciteiten en vaardigheden en hun persoonskenmerken. Hierdoor ontwikkelen zij hun zelfbeeld en kunnen zo een meer realistische inschatting maken van hun mogelijkheden en kansen qua opleidingen en beroepen.

Als decaan en mentor proberen we de leerlingen te begeleiden bij dit proces van onderzoeken, ervaren en vooral ook reflecteren. Dit doen we door hen in diverse klassen activiteiten aan te bieden met bijbehorende verwerkingsopdrachten. We starten hiermee in de tweede klas van het mavo, en de derde klas van het havo en vwo. LOB maakt deel uit van de studie- en loopbaanbegeleidingsuren (SLB) met de mentor. De decanen komen met enige regelmaat in de klas om informatie te geven, activiteiten toe te lichten en voeren individuele gesprekken met de leerlingen die moeite hebben met bepaalde stappen in hun keuzeproces.

In de bovenbouw havo en vwo werken de leerlingen aan de vijf 'loopbaancompetenties':

 • kwaliteitenreflectie (wat kan ik, waar liggen mijn kwaliteiten?)
 • motievenreflectie (wat wil ik, wat drijft mij, waar krijg ik energie van?)
 • werkexploratie (welke arbeidsgebieden zijn er, wat zoek ik in mijn werk en welke sectoren spreken mij aan?)
 • loopbaansturing (wat wil ik worden, wat heb ik daar nog voor nodig?)
 • netwerken (wie kan mij helpen om mijn doel te bereiken?)

De opdrachten en activiteiten sluiten aan bij deze loopbaancompetenties en worden door de leerlingen gebundeld in een digitaal lob portfolio of verwerkt in een lob werkstuk (4 havo). Daarnaast gebruiken de decanen de decanenportal DeDecaan.net als informatiebron, waar ook ouders zich kunnen aanmelden om op die manier informatie te verzamelen over opleidingen, onderwijsinstellingen, open dagen, etc.

Een leerling die zijn kansen op het JPT grijpt om zicht te krijgen op de eigen capaciteiten, vaardigheden, motivatie en interesse, moet in staat worden geacht om in 4 mavo, 5 havo of 6 vwo een weloverwogen en passende keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Aansluitprojecten

Er zijn diverse contacten tussen het JPT en het vervolgonderwijs. Zo maken onze mavo-leerlingen kennis met het middelbaar beroepsonderwijs door deel te nemen aan projecten op het Nova College en het Horizon College. De havo-leerlingen brengen een bezoek aan Hogeschool INHolland (o.a. Alkmaar en Haarlem) en eventueel ook aan de Hogeschool van Amsterdam. De vwo-leerlingen nemen vooral op individuele basis deel aan activiteiten in het kader van oriënteren, verkennen en verdiepen. Voor getalenteerde vwo-leerlingen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan pre-university programma's/modules bij bijv. de Universiteit Leiden en TU Delft.

Aanbod vakken op het JPT

Welke vakken kun je kiezen in de bovenbouw op het Jac. P. Thijsse College?
Om een idee te geven van de keuzemogelijkheden en verplichte vakken per profiel, volgt binnenkort een nieuw overzicht.