Skip to main content
Algemeen

Update 1 april (het JPT en de COVID19 / Coronacrisis)

Door 5 maart 2020april 1st, 2020Geen reacties

Update 1 april: School nog langer gesloten.

Beste leerlingen en ouders,

De persconferentie van gisteravond 31 maart was duidelijk: de beperkende maatregelen zullen nog t/m 28 april gehandhaafd blijven. De meivakantie is dit jaar van woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei. Al met al moeten we nu dus constateren dat het Jac. P. Thijsse College pas op woensdag 6 mei weer open zal gaan, tenzij de overheid de komende weken toch weer anders zou besluiten.

Examenklassen en Magister
Inmiddels zijn de Schoolexamens georganiseerd binnen de nieuwe randvoorwaarden. Vanaf morgen, donderdag 2 april, zal Magister gesloten worden voor de examenleerlingen. Zij kunnen vanaf dat moment hun cijfers gedurende de komende weken niet zien. Dit doen we om de goede gang van zaken tijdens de komende schoolexamenweek 3 niet te verstoren.

Informatie niet-examenklassen
In deze brief geef ik u algemene informatie over de gang van zaken in de komende weken voor alle klassen behalve de examenklassen.

De beslissing om langer dicht te blijven betekent dat we nu vooruit gaan kijken naar de overgang van uw kind naar het volgende schooljaar. Immers: net als de diploma’s zullen ook de overgangsbeslissingen moeten leiden tot een volwaardige bevordering. Dat betekent niet alleen dat uw kind niet gedupeerd mag worden door deze akelige situatie maar ook dat wij ervoor moeten zorgen dat hij of zij met een grote kans op succes het volgende schooljaar in kan gaan.

Bij de overgangsbeslissingen 2020 zullen we dan ook het hele jaarbeeld van uw kind in ogenschouw nemen. Ik doel op de werkhouding gedurende het gehele schooljaar, de resultaten tot aan het eind van dit schooljaar en het onderwijsniveau dat de leerling heeft getoond en toont in de lessen op afstand gedurende de komende tijd.

De docenten gaan nu eerst samen met de teamleiders bespreken hoe we de komende periode en de overgangen het beste kunnen vormgeven.

Zodra dit duidelijk is, zult u van de teamleider horen hoe we de bevorderingen dit jaar zullen gaan vormgeven. Al in de loop van deze week krijgt u van de teamleiders concrete informatie over de periode tot woensdag 22 april.

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector

Update 27 maart: Toetsrooster examenklassen.

Klik hier voor de brief, verzonden aan de ouders/ verzorgers van eindexamenleerlingen en de leerlingen zelf.

Klik hier voor het rooster voor 4 mavo

Klik hier voor het rooster voor 5 havo

Klik hier voor het rooster voor 6 vwo

 

Update 24 maart: Eind-/ en schoolexamens

Beste ouders en eindexamenleerlingen,

Wat een turbulente weken hebben we met elkaar achter de rug. Continu spelen we in op een nieuwe werkelijkheid en moeten we onze plannen bijstellen, dit vraagt om een enorme veerkracht van jullie. Het is bijzonder knap hoe jullie met deze veranderingen omgaan.

Afstel centraal examen
Vanmiddag heeft het kabinet besloten om de Centraal Examens dit schooljaar niet door te laten gaan. Dit zorgt voor de rust die we allen zo nodig hebben. Het is een ingrijpend besluit – na de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen – maar gezien de omstandigheden volgens ons het enige juiste besluit. Elke eindexamenleerling verdient immers een gelijke kans, een kans die bepalend is voor jullie toekomst. Dat is in deze onzekere tijd moeilijk te waarborgen.

Wat betekent dit besluit voor jou als leerling?
Normaal gesproken bepalen schoolexamens en schriftelijke eindexamens beide voor de helft het eindcijfer per vak. In deze nieuwe situatie is de belangrijkste voorwaarde voor het vervolgonderwijs het zo goed mogelijk afronden van de schoolexamens. Bij een voldoende afronding krijg je een volwaardig diploma om de overstap naar het vervolgonderwijs te maken. Uiteraard bieden we jou alle ondersteuning die daarvoor nodig is.

Wat betekent dit voor de schoolexamens?
Op het JPT zouden de schoolexamens, onder strikte voorwaarden van het RIVM, vanaf morgen van start gaan. Door het vervallen van de eindexamens is de druk van de ketel en ontstaan er meer mogelijkheden om het schoolexamen tot begin juni veilig te organiseren. Dit doen we zoveel mogelijk op afstand. We hebben dus nu kunnen besluiten dat de schoolexamens die de komende dagen op school zouden worden afgenomen niet doorgaan. Uitzondering hierop zijn onderstaande schoolexamens, deze gaan komende week wel door.

De volgende geplande schoolexamens gaan komende week wél door (deze worden vanuit huis gemaakt):

Mavo
Schoolexamen Taalverzorging (Nederlands) op woensdag 1 april om 09.15 uur.
Mondelingen Frans en Duits op afspraak met docent.

Vwo
Schoolexamen Engels, donderdag 26 maart, 08.15 – 09.55 uur.
Eventueel ingeplande mondeling op afspraak met docent.

Zeer binnenkort informeren wij jullie over de verdere organisatie van de schoolexamens. Voor nu ontzettend veel dank voor jullie geduld en inzet!

Met hartelijke groet,

Mw. Drs. C.A. Hylkema
Rector Jac. P. Thijsse

Update 23 maart: Onderwijs (onderwerp school- en eindexamens) staat morgen (24 maart) op agenda ministerie.

Deze mail is op 23 maart verzonden aan ouders en leerlingen van onze eindexamenklassen:

Beste ouders en leerlingen van onze examenklassen,

Vanavond heeft u ongetwijfeld de persconferentie gezien. Daarin was het onderwerp examens niet aan de orde.
Wij gaan ervan uit dat de minister morgen een beslissing gaat nemen over de examens van dit schooljaar.
Zodra de minister een besluit heeft gecommuniceerd, laten wij u weten wat dit voor onze examenleerlingen zal betekenen.

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector

Update 19 maart: toetsrooster examenklassen.

Geachte ouder(s) /verzorger(s), beste leerlingen,

Naar aanleiding van het besluit van de minister om de schoolexamens door te laten gaan is er in overleg met de docenten van de examenklassen een nieuw rooster voor de toetsperiode gemaakt.
Deze zal starten op woensdag 25 maart a.s. en download hier de planning voor 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. In de volgorde van de toetsen is ten opzichte van de oorspronkelijke opzet zo weinig mogelijk veranderd om de planning van leerlingen zo min mogelijk in de weg te zitten.
De overheid heeft de mogelijkheid gegeven om wijzigingen aan te brengen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dat is bij sommige vakken gebeurd en de wijzigingen per schooltype hebben we hier weergegeven.
Ten aanzien van de praktische organisatie van de toetsen volgt zo spoedig mogelijk nog nadere informatie per e-mail. We zullen hierbij de richtlijnen van het RIVM nauwgezet volgen. Het lokalenrooster zal worden gepubliceerd op de gebruikelijke wijze.

Voor inhoudelijke vragen en lessen zijn vakdocenten bereikbaar volgens het protocol “Onderwijs op afstand”. Gisteren en vandaag zijn de lessen volgens rooster doorgegaan en dat zal ook de komende dagen het geval blijven. We gaan er vanuit dat de leerlingen actief met de leerstof bezig zijn geweest in de afgelopen tijd en dat de voorbereiding op de schoolexamens, ondanks de bijzondere tijden, volgens plan verloopt.

Voor andere vragen over de schoolexamens kun je terecht via het e-mailadres examensecretariaat@jpthijsse.nl

Namens alle docenten heel veel succes gewenst in de komende periode!

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector

Update 18 maart: 

Deze brief is verstuurd aan ouders/ verzorgers en leerlingen van alle klassen:

Geachte ouders/verzorgers,  

Sinds vandaag, woensdag 18 maart, geven wij ons onderwijs vorm volgens het protocol “Onderwijs op afstand”.

Voor docenten en teamleiders is het van belang om precies te weten welke leerlingen er ziek zijn. Dit zorgt ervoor dat wij het onderwijsproces kunnen monitoren en uw zoon of dochter zo goed mogelijk kunnen blijven begeleiden. 

Wij verzoeken u dan ook om uw zoon of dochter die niet kan deelnemen aan het onderwijs op afstand ziek te melden volgens de gewone procedure.

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector


Deze brief is verstuurd aan ouders/ verzorgers en leerlingen van klas 3,4-mavo 4,5-havo en 4,5,6-vwo leerlingen

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Dit zijn uitsluitend mededelingen over de schoolexamens:

Voor de leerlingen van de examenklassen (leerlingen uit 4m, 5h en 6v).
Jullie zullen ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben dat de minister heeft bepaald dat de schoolexamens moeten doorgaan. Dat betekent dat op het JPT de schoolexamens in de loop van volgende week, naar verwachting vanaf aanstaande woensdag 25 maart, zullen starten.
Zorg er dus voor dat je goed voorbereid bent op deze schoolexamens.

Het nieuwe schoolexamenrooster staat uiterlijk vrijdag op de website.

Vanzelfsprekend volgen we bij de organisatie van de schoolexamens de richtlijnen van het RIVM.

Voor de leerlingen van 3m, 4h en 4,5v: voor jullie gaat de toetsweek NIET door dus ook niet de schoolexamens (zie PTA) die in deze week gepland stonden. Deze schoolexamens worden uitgesteld tot nader bericht.

De lessen in onderwijs op afstand gaan door volgens het normale rooster.

Voor alle ouders: mocht uw dochter of zoon ziek zijn waardoor ze niet kunnen deelnemen aan het schoolexamen volgende week, meldt u dit dan op de gebruikelijke wijze.

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector


Update 17 maart:

De mededeling van het ministerie dat de schoolexamens door kunnen gaan hebben we gelezen (link). De schoolleiding verwacht morgen de betrokken leerlingen te kunnen informeren over het verdere verloop en de organisatie.


Update 16 maart:

Onderstaande brief is op 16 maart verzonden naar de ouders / verzorgers en leerlingen.

Geachte ouder(s)/verzorger(s) / beste leerlingen,

Zoals jullie weten, blijft de school gesloten tot en met 5 april. We hebben vorige week al aan iedereen laten weten dat bij sluiting van de school het protocol onderwijs op afstand ingaat.
Voor alle leerlingen geldt: we starten met onderwijs op afstand</aanstaande woensdag 18 maart om 08.15 uur.
Voor de volledigheid vind je het protocol nog een keer in de bijlage. Iedereen werkt dus volgens rooster door aan het schoolwerk.
Als je vragen hebt over je device, mail dan naar: helpdesk@jpthijsse.nl.

Voor alle leerlingen geldt: let de komende weken goed op de website van het JPT en je mailbox zodat niemand belangrijke informatie mist.

Voor de examenleerlingen geldt: zodra de overheid definitief een beslissing heeft genomen over de schoolexamens, zullen wij jullie berichten via mail en website. Als je vragen hebt, kun je die stellen via de speciaal ingerichte mailbox examensecretariaat@jpthijsse.nl.
Zorg in ieder geval dat je goed bent voorbereid op je schoolexamens!

Om alle leerlingen de gelegenheid te geven om op dinsdag 17 maart de boeken uit hun kluisje op te halen hebben we het onderstaande rooster gemaakt.

  • Het gaat op alfabet van achternaam en het is heel belangrijk dat iedereen zich houdt aan deze tijden.
  • Je hebt maximaal 15 minuten om je kluisje leeg te halen en daarna ga je direct naar huis.
  • Alle leerlingen mogen alleen via de achteringang van het plein naar de kluisjeskelder komen.
    Het A gebouw blijft gesloten.
  • Leerlingen met kluisje in gebouw B gaan alleen naar gebouw B.
  • Zorg dat je je tag bij je hebt, anders kun je er niet in!

De alfabetische indeling op achternaam ophalen boeken uit kluisje op dinsdag 17 maart is als volgt:

Tijd   Tijd  
09:00 Bin t/m Dij  
09:15 A t/m Ba 11.45 Ku t/m Lu
09.30 Be t/m Bl 12.00 Ma t/m Mu
09.45 Bo t/m Br 12.15 Na t/m Ov
10.00 Bu t/m Bij 12.30 Pa t/m Re
10.15 Dil t/m Fr 12.45 Ri t/m Schoe
10.30 Ga t/m Grog 13.00 Schol t/m So
10.45 Groo t/m He 13.15 Sp t/m Th
11.00 Hi t/m It 13.30 Ti t/m Verd
11.15 Ja t/m Ki 13.45 Vere t/m Wa
11.30 Kl t/m Kr 14.00 We t/m Z

Mocht je gezondheidsklachten hebben, kom dan niet naar school.

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector


Update 15 maart:

Deze brief is aan ouders/ verzorgers verzonden per e-mail:

Geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,

Op basis van het besluit van de overheid sluiten wij de school voorlopig.

Dinsdag zal het personeel op school komen om zaken af te stemmen en de vormgeving van het onderwijs te bespreken.

Onderwijs

Het onderwijs gaat de komende weken door volgens het protocol ‘Onderwijs op afstand’. Het exacte moment van ingaan van dit protocol maken wij zo spoedig mogelijk bekend.

Examenklassen

Voor de examenklassen komt in de komende week nadere informatie. Maandag zal een speciaal mailadres bekend worden gemaakt voor alle vragen.

Boeken ophalen uit kluisjes

Een aantal leerlingen heeft op school nog boeken in het kluisje liggen. Omdat de boeken vanaf nu thuis nodig zijn, kunnen leerlingen aanstaande dinsdag de school in om boeken uit hun kluisje op te halen. Hiervoor maken we een rooster dat maandag bekend gemaakt zal worden.

Bereikbaarheid school

De school is de komende periode telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 15.00 uur.

We begrijpen dat de aangepaste onderwijsvorm de nodige beperkingen met zich meebrengt. We zetten met elkaar de schouders eronder!

Ik wil benadrukken dat de komende periode geen vakantie is, maar dat het onderwijs doorgaat volgens het protocol ‘Onderwijs op afstand’.

Dit protocol heb ik u afgelopen vrijdag reeds gemaild en voeg het nogmaals toe.

Klik hier voor het document ‘Onderwijs op afstand’.

Met vriendelijke groet,
Mw. drs. C.A. Hylkema
Rector


Update 13 maart:

Update: deze brief is vandaag verzonden aan de ouders.

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De overheid heeft gisteren besloten dat de scholen open zullen blijven.

De scholen van SVOK hebben vanmorgen met het bestuur overlegd en hebben vastgesteld dat we als volgt met deze beslissing om zullen gaan.

1. In navolging op de beslissing van de overheid zal het JPT open blijven en onderwijs blijven verzorgen.

2. We constateren dat de regel: ‘Er mogen geen bijeenkomsten zijn waar meer dan 100 mensen bij elkaar zijn’ niet waargemaakt kan worden. Op school is dit niet te garanderen.

3. Indien u het geen prettig idee vindt dat uw kind toch naar school gaat, dan kunt u uw kind thuis houden. Uw kind kan dan zelfstandig verder werken aan de hand van de studiewijzers en/ of PTA’s. Stelt u de school, hiervan op de hoogte via de gebruikelijke kanalen. Vanzelfsprekend is het aan u als ouder om deze afweging te maken.

4. Indien het in de komende dagen, vanwege veel ziekmeldingen, niet langer mogelijk is om het normale lesrooster doorgang te laten vinden, dan breng ik u op de hoogte van nieuwe maatregelen.

5. In alle gevallen heeft het doorgang laten vinden van de examens prioriteit. We wachten nog op aanvullende overheidsmaatregelen ten aanzien van de Schoolexamens en Centraal Examens.

6. Indien we op enig moment vanwege nieuwe overheidsmaatregelen toch zouden moeten sluiten, dan zijn wij als school daarop voorbereid. Het protocol ‘Onderwijs op afstand’ zal dan in werking treden.

Klik hier voor het document ‘Onderwijs op afstand’.


Update 12 maart:

Alle reizen/uitwisselingen/excursies/activiteiten die we buiten de reguliere lessen organiseren worden voor de gehele maand maart afgelast.


Update 10 maart:

We volgen de richtlijnen van de GGD/RIVM. Deze staan op de informatiepagina van de GGD (www.ggdkennemerland.nl/nieuws/2020/01/Coronavirus) en van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus/covid-19).

Mocht de overheid verdergaande maatregelen nemen dan volgen wij die vanzelfsprekend op.

Mocht de situatie veranderen dan worden ouders, verzorgers en leerlingen via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd en wordt de informatie op deze website geüpdatet.

Terug naar overzicht