Internationaal profiel
Dat de wereld behoefte heeft aan ambitieuze, onderzoekende en betrokken burgers die mondiaal denken en handelen staat voor het Jac. P. Thijsse College vast. Net als iedere school willen wij leerlingen goed voorbereiden op hun toekomstige leven. Het is voor ons zonneklaar dat je dit alleen doet als je ze tijdens hun middelbare schooltijd intensieve internationale ervaringen meegeeft.

Internationaal ontmoeten

Sinds jaar en dag hebben wij een internationaal profiel: onze leerlingen en docenten reizen geregeld als klas of jaarlaag naar bestemmingen die belangwekkend zijn vanuit historisch, geografisch, natuurkundig en/of cultureel perspectief. Maar sinds we op mavo, havo en vwo tweetalig onderwijs aanbieden heeft ons internationale profiel een ware vlucht genomen.

De jongeren van nu zullen leven in een wereld waarin zij zich moeten kunnen handhaven in een internationale context. Vandaar dat wij onze oorspronkelijke internationaliseringsdoelstelling hebben opgerekt en er ons speerpunt van hebben gemaakt. We benadrukken hierbij dat dit geldt voor alle leerlingen: regulier en tweetalig. We willen bij onze leerlingen een empathische houding voor andere levenswijzen en culturen ontwikkelen zodat zij ‘later’ een opbouwende bijdrage zullen leveren aan de internationale gemeenschap.

 


 

Internationaal scholennetwerk

 

 

Wij op het JPT weten dat bij elke reis het sociale aspect, naast het inhoudelijke, van wezenlijk belang is voor het stimuleren van een respectvolle sfeer in de klas. Aan de andere kant brengt het gezamenlijk reizen niet de intensieve ervaring mee van het ondergedompeld zijn in een andere cultuur en levenswijze. Hoe goed de begeleidende docenten hun leerlingen ook kunnen boeien, er blijft altijd de afstand als een toerist.  Vandaar dat leerlingen van het JPT de voordelen van beide soorten internationale ervaringen kunnen combineren: wel uitwisselen, maar dan met je klas of jaarlaag. Zo is het mogelijk voor grote groepen JPT-leerlingen om gezamenlijk op uitwisseling te gaan. We combineren de voordelen van reizen als klas of jaarlaag met het onderdompelen in een andere cultuur. Om dit alles mogelijk te maken bouwen we aan een uitgebreid internationaal scholennetwerk dat zich inmiddels uitstrekt tot ver buiten Europa. We hebben contacten met scholen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, India, Italië, China, Gambia, Frankrijk, Spanje, België, etc. We hebben nu ook een eerste contact gelegd met een school in Moskou. 

Zo gaan we bijvoorbeeld ieder jaar in september met 4 havo en 5 vwo naar zes scholen in Boston en New York en gaat in november weer een groep leerlingen naar Mumbai. Ook reizen we naar Gambia, waar leerlingen niet alleen op een basisschool lesgeven maar ook de handen uit de mouwen steken en meehelpen met de bouw van een schoolgebouw.

We gaan natuurlijk niet zomaar met de leerlingen op pad, want het is de bedoeling dat ze van elkaar leren, zowel hier als in het gastland. Een uitwisseling of reis wordt pas effectief als leerlingen echt beseffen waarom ze ergens naartoe gaan en ook wat ze kunnen verwachten van de lessen die ze op de plaatselijke scholen volgen. Een goede voorbereiding is van groot belang, net als het kweken van het gevoel dat elke leerling verantwoordelijk is voor zijn eigen ervaringen tijdens de uitwisselingen. Daarom geen Top of the Rock in New York, maar wel een wedstrijd van het plaatselijke baseballteam samen met het gastgezin. Geen toerist maar deelnemer aan de lokale samenleving.

 

We merken dat deze aanpak werkt. Leerlingen blijven met elkaar in contact na de uitwisselingen, spreken zelfs af om na het eindexamen elkaar ergens op de wereld te treffen. Veel vaker maken leerlingen nu echt werk van studeren in het buitenland of kiezen voor internationaal georiënteerde studies waar voorheen de keuze dicht bij huis bleef, niet alleen vwo-leerlingen, maar ook leerlingen van mavo en havo.

 


 

Europese en Internationale Oriëntatie

 

 

EIO is de afkorting van ‘Europese en internationale oriëntatie’. Alle leerlingen van het Jac. P. Thijsse College moeten aantoonbare kennis hebben van Europa en van de rest van de wereld. De internationale oriëntatie loopt als een rode draad door het curriculum. In een speciaal raamwerk, het CFEC (Common framework for Europe Competence), zijn de leerlingencompetenties vastgelegd die horen bij die internationale oriëntatie. EIO bestaat op het Jac. P Thijsse uit drie onderdelen:

 

EIO in de les

Er wordt in de verschillende jaarlagen aan internationale oriëntatie gewerkt tijdens de les.

Projecten met internationaal karakter en vakoverstijgende projecten

Leerlingen werken aan projecten die een internationale dimensie hebben zoals Erasmus projecten en vakoverstijgende projecten als ‘European diversity’ en ‘worldwide breakfast’.

 

Internationale samenwerking

Leerlingen werken samen met leeftijdgenoten uit het buitenland in bijvoorbeeld een project als EUMIND. Leerlingen werken met andere Nederlandse en Indiase scholen aan een gezamenlijk onderwerp. Zo verbreden ze hun blik. Naast de scholen in India beschikt het JPT over een zeer uitgebreid scholennetwerk: van Spanje tot Zweden en van Rusland tot de Verenigde Staten. Samenwerken vindt plaats tijdens fysieke uitwisselingen, maar ook online.