Elk jaar publiceert de medezeggenschapsraad een jaarverslag.

U kunt het hier downloaden.

Terug naar overzicht