Algemeen

Junior Academy in Gambia

Door 6 december 2019december 9th, 2019Geen reacties

Een belangrijke missie van het Jac. P. Thijsse College is leerlingen te leren te leven en werken in een internationale wereld en daarbij met empathie kunnen kijken naar andere culturen en zienswijzen. Het volgende project helpt ons enorm om deze missie te verwezenlijken.
Vorig jaar heeft het Jac. P. Thijsse College samen met het Caland Lyceum de Junior Academy Noord-Holland opgericht. In de Junior Academy werken leerlingen van het JPT samen met topleerlingen uit een ontwikkelingsland, in ons geval leerlingen uit Gambia. Wat wij graag willen is dat leerlingen aldaar in staat worden gesteld zelf aan kwesties te werken die van groot belang zijn voor de (lokale) bevolking. U kunt daarbij denken aan: watervervuiling, kinderen en justitie, meer vrouwen in de politiek, besnijdenis etc.
Dat doen zij in onderzoeksteams die bestaan uit leerlingen uit beide landen. Om gedegen onderzoek mogelijk te maken, verblijven deze onderzoeksteams een week in Afrika en een week in Nederland. De deelnemende leerlingen bezoeken elkaar wederzijds en volgen bij de bezoeken een intensief studieprogramma. De duur van de uitwisseling is één week in Nederland en één week in Gambia.
Wat we willen bereiken is het volgende:
– Duurzame ontwikkeling voor Gambia op lokaal niveau;
– Kansen bieden aan Afrikaanse leerlingen om lokale problemen te onderzoeken en aan te pakken;
– Investering in de intellectuele ontwikkeling van zowel de Afrikaanse als de Nederlandse leerlingen.

The Gambia

Op maandag 11 november vertrokken zes leerlingen in alle vroegte vanaf Schiphol voor het eerste deel van de uitwisseling in Gambia. Na een voorspoedige vlucht van ruim zes uur landden zij op het Internationale vliegveldje van Banjul, hoofdstad van het kleinste land van Afrika.

Doel van de reis was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen voor het schrijven van hun profielwerkstuk. Gelukkig hoefden zij dat niet alleen te doen, want eenmaal aangekomen werd er intensief samengewerkt met zes Gambiaanse studenten van verschillende scholen. Er wordt informatie verzameld over “Klimaatverandering” en met name de gevolgen ervan voor Gambia en over “Mensenhandel”. De hele week werden er interviews gehouden met deskundigen op deze terreinen. Zo werd er gesproken met drie slachtoffers van mensenhandel, die zich geen slachtoffer noemden, maar “survivors”. We brachten een bezoek aan het Abuko Nature Reserve en hadden een onderhoud met de manager en we spraken met de oprichter van de organisatie “Green Up Gambia”. Ook met de Gambiaanse studenten waarmee werd samengewerkt werden intensieve gesprekken gevoerd.

We verbleven in het guesthouse van de het Mansa Colley Bojang, een lokale basischool met ongeveer 700 leerlingen. Leerlingen van het Jac. P. Thijsse hebben daar de afgelopen jaren geholpen bij het aanleggen van een waterput, toiletten en het bouwen van klaslokalen. Ook de komende tijd zullen er weer groepen leerlingen van onze school heen gaan om verder te bouwen aan het gebouw van de secondary School.
Op maandagavond 18 november was iedereen weer veilig terug. Het project is echter nog niet afgelopen, want van 9 tot 16 december zullen de Gambiaanse studenten Nederland bezoeken. Zij verblijven bij de leerlingen thuis, maar zullen die week ook regelmatig op school zijn. We gaan o.a. op bezoek bij Het KNMI in De Bilt en een lezing bijwonen over Human Trafficking in Amsterdam. Alle betrokken leerlingen gaan die week verder werken aan het profielwerkstuk.

Terug naar overzicht