Nieuws

St Stanislaus (Mumbai) bezoekt Nederland 2017
12-05-2017, 10:47

For English version please scroll down.

Van 14 tot en met 22 april bezocht het St Stanislaus uit Mumbai de Nederlandse school Het Jac. P. Thijsse College. Het is een onderdeel van het uitwisselingsprogramma EUMIND waar beide scholen aan meedoen. Beide scholen doen projecten met elkaar en om het geheel af te ronden bezoeken zij elkaars land. Bekijk hier foto's van het bezoek van het JPT aan St Stanislaus.

Het eerste weekend werd gebruikt om het dagelijks familie leven in Holland te laten zien. Sommige leerlingen bezochten de geweldige bezienswaardigheden in Noord Holland; De Zaanse Schans, Het Zuiderzee Museum. Natuurlijk werden de bollenvelden ook bezocht. Holland staat bekend om zijn prachtige, kleurrijke bollenvelden. Het typische Nederlandse ontbijt werd aangeboden en alle Nederlandse lekkernijen werden gepresenteerd; kaas, hagelslag, stroopwafels, poffertjes en pannenkoeken. In Holland participeren de meeste Nederlandse leerlingen in een sport of een andere activiteit. Dit gebeurt altijd buiten schooltijden. Op zondag kwamen we bij elkaar voor een pot luck dinner. Iedereen had elkaar veel te vertellen.

We bezochten Amsterdam op de eerste weekdag. We namen een canal tour en liepen door Amsterdam waar de geschiedenis docent Ortwin Lieuwes ons historische plekken liet zien. Nadat we door Amsterdam hadden gelopen, bezochten we Het Van Gogh Museum. Hier liet de kunst docent, Christoph Reijman, ons de belangrijkste werken van Van Gogh zien. De kinderen waren onder de indruk en stelden veel vragen.

De tweede weekdag werd gebruikt om het Jac. P. Thijsse College te bezoeken. De Nederlandse leerlingen leidde de Indiase gasten rond. Daarna waren er een paar lessen. Eerst een aardrijkskunde les, die uitleg gaf waar Nederland was in de wereld en hoe het is om onder zeeniveau te leven. Daarna een sport les onder begeleiding van Silvia van Tunen, een van de organistoren van deze uitwisseling. Daarna gaf de heer Bregman een les “Dutch for Dummies”. Hier werden wat moeilijke Nederlandse woorden uitgelegd, en wat Nederlandse gewoontes. Iedereen had plezier tijdens de lessen.

De derde weekdag werd gebruikt om Castricum en omgeving te bezoeken. Het thema was de Tweede Wereld Oorlog. De studenten kregen een introductie les, gegeven door de geschiedenis docent Ben Vriesema. Daarna bezochten we de plekken waar nog restanten van deze afschuwelijke oorlog te zien zijn.  Dit alles onder begeleiding van John Heidemann, een expert op dit gebied.

De vierde weekdag bezochten we een Abdij waar kaarsen worden gemaakt. Zij verbouwen ook hun eigen groente en fruit. Daarna bezochten we het informatie centrum De Hoep. Hier kregen de leerlingen uitleg over hoe het water in Nederland wordt gezuiverd. Zij kregen ook uitleg over wilde dieren en de instandhouding van deze dieren. Alle kinderen waren nieuwsgierig.

Alkmaar was het laatste bezoek van de week. De beroemde “kaas markt” werd bezocht en de kinderen probeerden allerlei soorten kaas uit. Daarna kregen we een tour door Alkmaar onder begeleiding van de geschiedenis docent, Theo van Heesse. De tour was interessant en leerzaam. De kinderen mochten daarna een beetje winkelen. Aan het eind van de dag verzamelden we bij de beroemde Amerikaanse voedsel keten.

De laatste dag was aangebroken, en iedereen moest afscheid nemen. Dat bleek lastig, aangezien iedereen een geweldige tijd had gehad. We kunnen niet wachten tot we elkaar weer zien in december.

May 2017

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.”
― Terry Pratchett

From 14 April till 22 April St Stanislaus School from Mumbai visited the Dutch school Het Jac. P. Thijsse College. It is part of an exchange programme called EUMIND. The two school take part in projects with each other and to round it all off, the pupils visit each other’s countries.

The first weekend was used to show family life in Holland. Some students visited some of the beautiful sights in the North of Holland; for instance De Zaanse Schaans, Het Zuiderzee Museum. The bulb fields were visited as well, of course. Holland is renowned for its beautiful and colourful bulb fields. The typical Dutch breakfast was offered and all the typical Dutch treats were presented; cheese, stroopwafels, poffertjes, pannenkoeken, hagelslag. In Holland most children participate in a sports activity, this is always after school. The Indian children got to experience this as well. On Sunday we met up for a potluck dinner, and everybody had a story to tell.

We visited Amsterdam on our first weekday. We took a canal tour and walked around Amsterdam and were shown some historical sites by the history teacher, Ortwin Lieuwes. After walking through Amsterdam we visited the Van Gogh Museum. Here we were given a tour by an art teacher of het Jac. P. Thijsse College, Christoph Reijman. The children were impressed and asked a lot of questions.

The second weekday was used to visit Het Jac. P. Thijsse College. The Dutch schoolchildren showed the Indian guests around. After that we had some lessons. First a geography lesson, explaining where Holland was on the world map and what it involves being under sea-level. After that a PE lesson with the assistance of Silvia van Tunen, one of the organisors of this exchange. Then Mr Bregman taught a “Dutch for Dummies” class, explaining some difficult Dutch words and explaining some Dutch customs. Everybody enjoyed all the classes.

The third weekday was used to visit Castricum and its surroundings. The theme was “World War Two”. The students were given an introductory lesson about World War Two by the history teacher, Ben Vriesema. After that we visited the sites showing the remnants of this atrocious war. All this under supervision of John Heidemann, an expert in this field.

On the fourth weekday we visited an Abbey in Egmond. Here they make candles and grow their own fruit and vegetables. After that we visited an information centre De Hoep. Here the children were explained how we purify water in our country. They also learned a lot about the wild life and its conservation in our country. The children were very inquisitive.

Alkmaar was the last visit of the week. The famous “cheese market” was visited and the children got to try all kinds of cheeses. After that we had a tour through Alkmaar under the supervision of the history teacher, Theo van Heesse. The tour was interesting and educational. The children were allowed to do some shopping after the tour and we all met up at the famous American food chain.

The last day had arrived and we had to say goodbye. That proved rather difficult, as everybody had had a great time. We cannot wait until we see each other again in December.

May 2017

“Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.”
― Terry Pratchett