Ouderraad (OR)
Uw kind zit vele uren op het JPT. Als ouder wil je graag dat dit leerzame en fijne uren zijn. Toch sta je als ouder, meer dan op de lagere school, op afstand van de school. Vanzelfsprekend bent u benieuwd hoe het reilt en zeilt op school. De ouderraad is de spreekstem van de ouders en een helpende hand voor de school om de JPT-tijd van onze kinderen nog fijner te maken!

Wat wil de OR bereiken?

Onze doelen zijn de doelen van elke ouder: een goede, gezellige, veilige school voor je kind. Wat zijn uw doelen? Laat het ons weten. We zijn uw spreekbuis!

Uitgangspunten van de ouders over (plezier in) onderwijs naar de school toe vertegenwoordigen.

 

Maar we willen ook:

Communicatie en kennis uitwisselen tussen school, leerlingen en ouders.
Activiteiten (onder)steunen die het onderwijs en de ontwikkeling van onze kinderen verhogen.

 

Wat doet de OR?

Wij houden per kwartaal een ouderbijeenkomst waar we bespreken wat goed en wat beter kan in het schoolleven van onze kinderen. De conrector is daar ook voor uitgenodigd.
Naast algemene schoolzaken bespreken we knelpunten vanuit onze projectgroepen. Op die manier kunt u meedenken en komt u er misschien wel achter in welke specifieke projectgroep u tijd wilt steken. Iedereen is welkom (mail naar or@jpthijsse.nl).

Wat kunt u doen?

 1. Bezoek onze bijeenkomsten, uw input is welkom!
 2. Vertel ons wat u dwars zit, of wat u goed vindt gaan op school. Als ouder ontvangt u ook belangrijke signalen van uw kind over de school, geef ze door!
 3. Lever een bijdrage. U bepaalt zelf in welke mate u betrokken wilt zijn.

Zet uw kennis of betrokkenheid in op onze bijeenkomsten: het is aan u!
De school wordt een fijnere plek voor uw kind als de ouders meedenken en meedoen.

De ouderraad werkt met projectgroepen. Daardoor kunt u tijd besteden aan de hele ouderraad of alleen aan datgene wat u belangrijk of leuk vindt.

 

Projectgroepen

 1. Thema-avond
  Een avond bijgepraat worden door experts over het social mediagedrag van je kind of praktisch advies ontvangen over hoe je met je kind over drugsgebruik praat. Welke onderwerpen zijn voor u belangrijk? Help de jaarlijkse informatie-avond van de ouderraad bepalen.
 2. Financiën
  Waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed? De werkgroep houdt de vinger aan de pols, bepaalt speerpunten en werkt ze uit. De schooltijd van onze kinderen kan nóg mooier en beter. Welke activiteiten zijn zo belangrijk dat ze er ‘moeten’ komen?
 3. Jaarboeken
  Dé herinnering van uw kind aan zijn/haar schooltijd: de productie ervan is elk jaar weer een uitdaging. Ondersteunt u de leerlingen ook?
 4. Intern contact
  Goede afstemming en contact met de MR en eventueel de leerlingenraad
 5. Oudercontact
  Vele handen maken licht werk. Er is ruimte voor vijftien ouderraadleden, maar we hebben er veel minder. Hoe kunnen we meer ouders betrekken? En hoe kunnen we onze, o zo belangrijke, feedback bij ouders halen? Denk mee!

 

Neemt u gerust contact op, we zien en horen u graag!

De ouders van de ouderraad: 
Monique Tuinman, Denise Oerlemans, Karin Lute, Marijke van Roon, Ad Honders en Carin Kippersluis.

Mail: or@jpthijsse.nl

Facebook en Twitter: ouderraadjpt