Begeleiding

Vertrouwenspersoon

Op het JPT zijn twee vertrouwens-/contactpersonen

Met elk van hen kunnen leerlingen in vertrouwen komen praten als ze last hebben van ongewenst gedrag van anderen.

Wat kunnen wij voor je doen?

Je kunt bij ons je verhaal kwijt en dat lucht vaak al erg op. Wij kunnen met jou overleggen over de mogelijkheden iets aan het ongewenste gedrag te doen. Wij kunnen voor jou de geschikte hulp zoeken. De gesprekken met ons zijn uiteraard vertrouwelijk, maar wanneer er sprake is van strafbare feiten (aanranding, verkrachting, geweld, stelen, etc.) hebben wij een meldplicht. Dat wil zeggen dat wij dat moeten melden aan het bestuur van de school. Het bestuur moet dan aangifte doen bij de politie.

Hoe kan je ons bereiken?

Je kunt altijd één van ons persoonlijk aanspreken, of als je dat prettiger vindt, mailen. Dit kan via de volgende e-mailadressen:

Wij nemen dan zelf contact met je op. Je kunt ook bellen naar de vertrouwensinspectie: 0900 – 111 31 11. Hier zitten mensen met veel ervaring; zij hebben geen meldplicht.

Counselor

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de contacten met mentoren, schoolleiding of decanaat. Zij kunnen zich dan via de zorgcoördinator wenden tot de schoolcounselors. De counselors begeleiden met name leerlingen die adviezen en gesprekken nodig hebben op het gebied van studie en persoonlijk welbevinden.

De counselors zijn mw. Bianca Buysman en mw. Christine van der Linde

Pestcoördinator

Problemen rondom pestgedrag worden gecoördineerd door mevr. Ilse Keersemaker.