Begeleiding

Begeleiding

Contactpersoon

Het JPT heeft twee contactpersonen.

Met hen kunnen leerlingen in vertrouwen komen praten als ze last hebben van ongewenst gedrag van anderen.

Wat kunnen contactpersonen voor je doen?

Je kunt bij hen je verhaal kwijt en dat lucht vaak al erg op. We bespreken samen de mogelijkheden om iets aan het ongewenste gedrag te doen. Ook kunnen we voor jou geschikte hulp zoeken. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk, maar wanneer er sprake is van strafbare feiten (aanranding, verkrachting, geweld, stelen, etc.) heeft een contactpersoon meldplicht. Dat wil zeggen dat dat moet worden gemeld aan het bestuur van de school. Het bestuur moet dan aangifte doen bij de politie.

Hoe kan je een contactpersoon bereiken?

Je kunt een contactpersoon bereiken via het volgende e-mailadres contactpersoon@jpthijsse.nl.

Wij nemen dan zelf contact met je op. Je kunt ook bellen naar de vertrouwensinspectie: 0900 – 111 31 11. Hier zitten mensen met veel ervaring; zij hebben geen meldplicht.

Counselor

Soms hebben leerlingen niet genoeg aan de contacten met mentoren, schoolleiding of decanaat. Zij kunnen zich dan via de zorgcoördinator wenden tot de schoolcounselors. De counselors begeleiden met name leerlingen die adviezen en gesprekken nodig hebben op het gebied van studie en persoonlijk welbevinden.

De counselors zijn mw. Bianca Buysman en mw. Christine van der Linde

Pestcoördinator

Problemen rondom pestgedrag worden gecoördineerd door mevr. Ilse Keersemaker.