Roosters, lessentabel en jaaragenda

Dagelijkse organisatie

De dagindeling op het Jac. P. Thijsse College

De hele school werkt met een blokkenrooster. Dit betekent dat we de dag indelen in lessen van 40, 60 en 80 minuten.
Iedere dag zijn er drie blokken: blok 1, 2 en 3.

 

Blok 1: Maatwerk

In blok 1 duren de lessen 45 minuten. De inhoudelijke invulling van dit blok verschilt per groep leerlingen. We maken onderscheid tussen de klassen in de onderbouw/voorexamenklassen en de examenklassen.
Onderbouw en voorexamenklassen
Voor deze klassen wordt blok 1 gevuld met mentorbijeenkomsten, vakinhoudelijke ondersteuning, studievaardigheden en inhalen van gemiste  toetsing. Blok 1 is maatwerk en is bestemd voor leerlingen die het nodig hebben. Afhankelijk van de jaarlaag wordt dit bepaald door de docent, de teamleider of de leerling.
Examenklassen:
Ook hier zijn mentorbijeenkomsten gepland en aan deze groep leerlingen bieden we in blok 1 tevens vakinhoudelijke ondersteuning, algemene examenvaardigheden en bijvoorbeeld motivatietraining.

Blok 2: Reguliere lessen

De lessen in blok 2 duren 40 of 80 minuten. Het zijn de reguliere lessen met onderwijsactiviteiten die voor de hele klas bedoeld zijn, zoals klassikale instructie, huiswerk bespreking, het maken van korte opdrachten, formatieve evaluatie, toetsing, etc.

 

Blok 3: Verbreding en verdieping / examentraining

Onderbouw en voorexamenklassen:
De lessen in blok 3 zijn in principe 60 minuten, maar dit blok kan soms langer of korter duren. In blok 3 vindt verbreding en verdieping op vakniveau plaats, zoals projecten, grotere opdrachten, vakoverstijgend onderwijs, profielwerkstuk, etc.
Examenklassen:
Voor de examenklassen is er in blok 3 de (school-)examentraining voor alle vakken. Ook vinden zoveel mogelijk alle vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten hier plaats.

Vakantieplanning schooljaar 2021 – 2022

Herfstvakantiema 18 oktober 2021t/mvr 22 oktober 2021
Kerstvakantiema 27 december 2021t/mvr 7 januari 2022
Voorjaarsvakantiema 21 februari 2022t/mvr 25 februari 2022
Paasweekendma 18 april 2022
Meivakantiema 25 april 2022t/mvr 6 mei 2022
Hemelvaartdo 26 mei 2022t/mvr 27 mei 2022
Pinksterenma 6 juni 2022
Zomervakantiema 18 juli 2022t/mvr 26 augustus 2022

Het formulier om extra vakantie of verlof aan te vragen vindt u hier.

Jaaragenda

Gedurende het jaar vinden (normaalgesproken) veel activiteiten plaats, zowel binnen als buiten de school. Voorbeelden hiervan zijn: toetsweken, schoolfeesten, excursies, (tto-)examens etc. De jaaragenda wordt met grote regelmaat aangepast. Hiernaast staat altijd de meest recente versie.