Skip to main content

Roosters, lessentabel en jaaragenda

Dagelijkse organisatie

De dagindeling op het Jac. P. Thijsse College

De hele school werkt met een blokkenrooster. Dit betekent dat we de dag indelen in lessen van 40, 60 en 80 minuten.
Iedere dag zijn er drie blokken: blok 1, 2 en 3.

 

Blok 1: Maatwerk

In blok 1 duren de lessen 45 minuten. De inhoudelijke invulling van dit blok verschilt per groep leerlingen. We maken onderscheid tussen de klassen in de onderbouw/voorexamenklassen en de examenklassen.
Onderbouw en voorexamenklassen
Voor deze klassen wordt blok 1 gevuld met mentorbijeenkomsten, vakinhoudelijke ondersteuning, studievaardigheden en inhalen van gemiste  toetsing. Blok 1 is maatwerk en is bestemd voor leerlingen die het nodig hebben. Afhankelijk van de jaarlaag wordt dit bepaald door de docent, de teamleider of de leerling.
Examenklassen:
Ook hier zijn mentorbijeenkomsten gepland en aan deze groep leerlingen bieden we in blok 1 tevens vakinhoudelijke ondersteuning, algemene examenvaardigheden en bijvoorbeeld motivatietraining.

Blok 2: Reguliere lessen

De lessen in blok 2 duren 40 of 80 minuten. Het zijn de reguliere lessen met onderwijsactiviteiten die voor de hele klas bedoeld zijn, zoals klassikale instructie, huiswerk bespreking, het maken van korte opdrachten, formatieve evaluatie, toetsing, etc.

 

Blok 3: Verbreding en verdieping / examentraining

Onderbouw en voorexamenklassen:
De lessen in blok 3 zijn in principe 60 minuten, maar dit blok kan soms langer of korter duren. In blok 3 vindt verbreding en verdieping op vakniveau plaats, zoals projecten, grotere opdrachten, vakoverstijgend onderwijs, profielwerkstuk, etc.
Examenklassen:
Voor de examenklassen is er in blok 3 de (school-)examentraining voor alle vakken. Ook vinden zoveel mogelijk alle vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten hier plaats.
Lestijden 2023-2024

 

Vakantieplanning schooljaar 2023 – 2024

Herfstvakantiema 23 oktober 2023t/mvr 27 oktober 2023
Kerstvakantiema 25 december 2023t/mvr 5 januari 2024
Voorjaarsvakantievr 16 februari 2024t/mvr 23 februari 2024
Paasweekendma 1 april 2024
Meivakantie
Koningsdag, Bevrijdingsdag
en Hemelvaart in vakantie
ma 29 april 2024t/mvr 10 mei 2024
Pinksterenma 20 mei 2024
Zomervakantiema 22 juli 2024t/mvr 30 augustus 2024

Vakantieplanning schooljaar 2024 – 2025

Herfstvakantiema 28 oktober 2024t/mvr 01 november 2024
Kerstvakantiema 23 december 2024t/mvr 03 januari 2025
Voorjaarsvakantiema 17 februari 2025t/mvr 21 februari 2025
Meivakantie
Tweede Paasdag en Koningsdag
in vakantie
ma 21 april 2025t/mvr 02 mei 2025
Bevrijdingsdagma 05 mei 2025
Hemelvaartdo 29 mei 2025t/mvr 30 mei 2025
Pinksterenma 09 juni 2025
Zomervakantiema 14 juli 2025t/mvr 22 augustus 2025

Jaaragenda

Dit schooljaar is er sprake van de zogenaamde projectweken. Tijdens deze weken organiseren we veel activiteiten waardoor het rooster is aangepast. Op deze wijze proberen we rust tijdens de andere lesweken te creëren en lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen.

De jaaragenda wordt met grote regelmaat aangepast. Hiernaast staat altijd de meest recente versie.