Roosters, lessentabel en jaaragenda

Dagelijkse organisatie

De dagindeling op het Jac. P. Thijsse College

Vanaf schooljaar 2019-2020 werkt de hele school met een nieuw rooster. Dit betekent dat we de dag op een andere manier indelen in een flexibel rooster met lessen van 40, 60 en 80 minuten.  Iedere dag zijn er drie blokken: blok 1, 2 en 3.

 

Blok 1: Maatwerk

In blok 1 duren de lessen 60 minuten. De inhoudelijke invulling van dit blok verschilt per groep leerlingen. We maken onderscheid tussen de klassen in de onderbouw/voorexamenklassen en de examenklassen.
Onderbouw en voorexamenklassen
Voor deze klassen wordt blok 1 gevuld met mentorbijeenkomsten, vakinhoudelijke ondersteuning, studievaardigheden en inhalen van gemiste  toetsing. Blok 1 is maatwerk en is bestemd voor leerlingen die het nodig hebben. Afhankelijk van de jaarlaag wordt dit bepaald door de docent, de teamleider of de leerling.
Examenklassen:
Ook hier zijn mentorbijeenkomsten gepland en aan deze groep leerlingen bieden we in blok 1 tevens vakinhoudelijke ondersteuning, algemene examenvaardigheden en bijvoorbeeld motivatietraining.

Blok 2: Reguliere lessen

De lessen in blok 2 duren 40 of 80 minuten. Het zijn de reguliere lessen met onderwijsactiviteiten die voor de hele klas bedoeld zijn, zoals klassikale instructie, huiswerk bespreking, het maken van korte opdrachten, formatieve evaluatie, toetsing, etc.

 

Blok 3: Verbreding en verdieping / examentraining

Onderbouw en voorexamenklassen:
De lessen in blok 3 zijn in principe 60 minuten, maar dit blok kan soms langer of korter duren. In blok 3 vindt verbreding en verdieping op vakniveau plaats, zoals projecten, grotere opdrachten, vakoverstijgend onderwijs, profielwerkstuk, etc.
Examenklassen:
Voor de examenklassen is er in blok 3 de (school-)examentraining voor alle vakken. Ook vinden zoveel mogelijk alle vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten hier plaats.

Vakantieplanning schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie19 oktober 2019t/m27 oktober 2019
Kerstvakantie21 december 2019t/m5 januari 2020
Voorjaarsvakantie15 februari 2020t/m23 februari 2020
Paasweekend13 april 2020
Meivakantie
(afwijkende planning i.v.m. examens)
22 april 2020t/m05 mei 2020
Hemelvaart21 mei 2020t/m22 mei 2020
Pinksteren1 juni 2020
Zomervakantie4 juli 2020t/m16 augustus 2020

Vakantieplanning schooljaar 2020 – 2021

Herfstvakantiema 12 oktober 2020t/mvr 16 oktober 2020
Kerstvakantiema 21 december 2020t/mvr 1 januari 2021
Voorjaarsvakantiema 22 februari 2021t/mvr 26 februari 2021
Paasweekendma 5 april 2021
Meivakantiema 26 april 2021t/mvr 7 mei 2021
Hemelvaartdo 13 mei 2021t/mvr 14 mei 2021
Pinksterenma 24 mei 2021
Zomervakantiema 12 juli 2021t/mvr 20 augustus 2020

Jaaragenda

Gedurende het jaar vinden veel activiteiten plaats, zowel binnen als buiten de school. Voorbeelden hiervan zijn: toetsweken, schoolfeesten, excursies, (tto-)examens etc. De jaaragenda wordt met grote regelmaat aangepast. Hiernaast staat altijd de meest recente versie.