Skip to main content

Internationale oriëntatie als rode draad

Kennis van Europa en
de rest van de wereld

Alle leerlingen van het Jac. P. Thijsse College moeten aantoonbare kennis hebben van Europa en van de rest van de wereld. De internationale oriëntatie loopt als een rode draad door het curriculum. In een speciaal raamwerk, het CFEC (Common framework for Europe Competence), zijn de leerlingencompetenties vastgelegd die horen bij die internationale oriëntatie.

De internationalisering bestaat uit drie onderdelen

In de les
Er wordt in de verschillende jaarlagen aan internationale oriëntatie gewerkt tijdens de les.

Projecten met internationaal karakter en vakoverstijgende projecten
Leerlingen werken aan projecten die een internationale dimensie hebben zoals Erasmus projecten en vakoverstijgende projecten als ‘European diversity’ en ‘worldwide breakfast’.

Internationale samenwerking
Leerlingen werken samen met leeftijdgenoten uit het buitenland in bijvoorbeeld een project als EUMIND. Leerlingen werken met andere Nederlandse en Indiase scholen aan een gezamenlijk onderwerp. Zo verbreden ze hun blik. Naast de scholen in India beschikt het JPT over een zeer uitgebreid scholennetwerk: van Spanje tot Noorwegen en van Gambia tot de Verenigde Staten. Samenwerken vindt plaats tijdens fysieke uitwisselingen, maar ook online.