Skip to main content

Vacatures

Werken bij het JPT

Onderstaande tekst is afkomstig van Meesterbaan.nl

Opleiden in de school (OPLIS)

Onze school kent een rijke traditie als het gaat om het begeleiden van studenten. Wij investeren daarmee in het onderwijs van de toekomst en leveren een bijdrage aan de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van docenten voor de eigen school en voor het onderwijs in het algemeen.

Het Jac. P. Thijsse College maakt deel uit van de Academische Opleidingsschool Noord Holland West. Dit is een samenwerkingsverband tussen scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Haarlem en Hoofddorp en de 1e en 2e graads lerarenopleidingen, inclusief de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Noord-Holland.

Een van de pluspunten van de AONHW is dat onze school en de opleidingsinstituten (hoger beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs) gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een kwalitatief goede opleiding van de student. Er is dan ook een nauw contact tussen onze school en de diverse hbo en wo opleidingsinstituten.

Onze school biedt intensieve en deskundige begeleiding van de student door een schoolopleider en werkbegeleider. Het is ons streven om hierbij maatwerk te leveren.

Passend bij de competentieontwikkeling en belangstelling krijgt de student van de werkbegeleider verantwoordelijkheid toebedeeld bij de diverse onderwijstaken die er zoal zijn op een school voor Voortgezet Onderwijs.

Stagevormen

Voor elk soort stage bieden wij mogelijkheden, afhankelijk van het vak en de ruimte binnen de sectie om de stagiaire te begeleiden.

Overzicht van ons Oplis-aanbod:

  • Eerstejaars van de tweedegraadsopleidingen zijn een dag in de week bij ons aanwezig en volgen een uitgebreid, deels gezamenlijk programma.
  • Tweede- en derdejaars van de tweedegraadsopleidingen volgen hun persoonlijke programma.
  • Regelmatig zijn er bij ons lio-plaatsen.
  • Ook kennen we een aantal duale stages per schooljaar. Hierbij is een student een dag langer in de school aanwezig dan tijdens een reguliere stage om betaald werk te verrichten. Het gaat dan om leerwerktaken die nuttig zijn voor de school en voor de ontwikkeling van de student.
  • Eerstegraads studenten volgen hun persoonlijke programma. Meestal wordt vanuit de opleiding een verzoek om een stageplaats gedaan, maar zelf solliciteren is natuurlijk ook mogelijk.

Inrichting van de stagebegeleiding

Onze begeleiding houdt in dat elke student een werkbegeleider krijgt die de student begeleidt op het gebied van vak en beroep (competentieontwikkeling). Hij/zij is medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de student.
Tevens wordt elke student gekoppeld aan een schoolopleider die begeleiding biedt op het gebied van algemene competentieontwikkeling d.m.v. lesbezoek, feedbackgesprekken, algemene gesprekken.
Ook de schoolopleider is medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de student.
Ons Oplis team organiseert ook diverse intervisie-bijeenkomsten, waarin studenten onder deskundige leiding (leren) reflecteren op eigen handelen en ervaringen. Daarnaast is er voor iedereen een aantal themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over probleemgedrag, ouderavonden, de eerste les etc.

 

Stageplaatsen en sollicitatie

Aan het einde van ieder schooljaar plaatsen wij de nieuwe mogelijkheden voor het volgende schooljaar op de website.

Ook gedurende een schooljaar is het mogelijk te informeren of te solliciteren naar een stageplaats.
Solliciteren kan door een motivatiebrief en c.v. te sturen naar:

Suzanne Blankert
Coördinerend schoolopleider
stagebureau@jpthijsse.nl

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
Telefoon: 0251 – 65 25 71

Oplis-team

Ons team bestaat momenteel uit vier personen:
Rianne Moonen, schoolopleider eerstejaars
Carol Kant, schoolopleider hogerejaars
Ben Vriesema, schoolopleider hogerejaars
Suzanne Blankert, coördinerend schoolopleider