Skip to main content

Van Europa tot China

Internationaal
ontmoeten

Dat de wereld behoefte heeft aan ambitieuze, onderzoekende en betrokken burgers die mondiaal denken en handelen staat voor het Jac. P. Thijsse College vast. Net als iedere school willen wij leerlingen goed voorbereiden op hun toekomstige leven. Het is voor ons zonneklaar dat je dit alleen doet als je ze tijdens hun middelbare schooltijd intensieve internationale ervaringen meegeeft.

Sinds jaar en dag hebben wij een internationaal profiel: onze leerlingen en docenten reizen geregeld als klas of jaarlaag naar bestemmingen die belangwekkend zijn vanuit historisch, geografisch, natuurkundig en/of cultureel perspectief. Maar sinds we op mavo, havo en vwo tweetalig onderwijs aanbieden heeft ons internationale profiel een ware vlucht genomen. Elke leerling gaat tenminste twee keer op reis: in de brugklas en in de voorexamenklas.

De jongeren van nu zullen leven in een wereld waarin zij zich moeten kunnen handhaven in een internationale context. Vandaar dat wij onze oorspronkelijke internationaliseringsdoelstelling hebben opgerekt en er ons speerpunt van hebben gemaakt. We benadrukken hierbij dat dit geldt voor alle leerlingen: regulier en tweetalig. We willen bij onze leerlingen een empathische houding voor andere levenswijzen en culturen ontwikkelen zodat zij ‘later’ een opbouwende bijdrage zullen leveren aan de internationale gemeenschap.