Skip to main content

Van Leuven tot Mumbai

Internationaal
scholennetwerk

Wij op het JPT weten dat bij elke reis het sociale aspect, naast het inhoudelijke, van wezenlijk belang is voor het stimuleren van een respectvolle sfeer in de klas. Aan de andere kant brengt het gezamenlijk reizen niet de intensieve ervaring mee van het ondergedompeld zijn in een andere cultuur en levenswijze. Hoe goed de begeleidende docenten hun leerlingen ook kunnen boeien, er blijft altijd de afstand als een toerist. Vandaar dat leerlingen van het JPT de voordelen van beide soorten internationale ervaringen kunnen combineren: wel uitwisselen, maar dan met je klas of jaarlaag.

Zo is het mogelijk voor grote groepen JPT-leerlingen om gezamenlijk op uitwisseling te gaan. We combineren de voordelen van reizen als klas of jaarlaag met het onderdompelen in een andere cultuur. Om dit alles mogelijk te maken bouwen we aan een uitgebreid internationaal scholennetwerk dat zich inmiddels uitstrekt tot ver buiten Europa. We hebben contacten met scholen in de Verenigde Staten, India, Italië, Gambia, Frankrijk, Spanje, België en Noorwegen.

Zo gaan we bijvoorbeeld ieder jaar met 4 havo en 5 vwo naar scholen in Boston en New York en gaat een groep leerlingen in december en februari naar Gambia, waar leerlingen niet alleen op een basisschool lesgeven maar ook de handen uit de mouwen steken en meehelpen met de bouw van een schoolgebouw.

Geen toerist, maar deelnemer aan de lokale samenleving!

Het is de bedoeling dat ze van elkaar leren, zowel hier als in het gastland. Een uitwisseling of reis wordt pas effectief als leerlingen echt beseffen waarom ze ergens naartoe gaan en ook wat ze kunnen verwachten van de lessen die ze op de plaatselijke scholen volgen. Een goede voorbereiding is van groot belang, net als het kweken van het gevoel dat elke leerling verantwoordelijk is voor zijn eigen ervaringen tijdens de uitwisselingen. Daarom geen Top of the Rock in New York, maar wel een wedstrijd van het plaatselijke baseballteam samen met het gastgezin. Geen toerist maar deelnemer aan de lokale samenleving.

We merken dat deze aanpak werkt. Leerlingen blijven met elkaar in contact na de uitwisselingen, spreken zelfs af om na het eindexamen elkaar ergens op de wereld te treffen. Veel vaker maken leerlingen nu echt werk van studeren in het buitenland of kiezen voor internationaal georiënteerde studies waar voorheen de keuze dicht bij huis bleef, niet alleen vwo-leerlingen, maar ook leerlingen van mavo en havo.