Skip to main content

Begeleiding

Dyslexie / dyscalculie

Dyslexie

Het Jac. P. Thijsse College gaat uit van de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland. Hierin wordt dyslexie gezien als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of schrijven op woordniveau.

In ons dyslexieprotocol vindt u op welke wijze het Jac. P. Thijsse College de dyslectische leerling ondersteunt, welke mogelijkheden er zijn en welke aanpassingen er bij het examen toegestaan zijn.

Dyslexiecoördinator: mw. Els van der Wielen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar ewl@jpthijsse.nl. U wordt dan teruggebeld.

Dyscalculie

Voor leerlingen die ernstige rekenproblemen hebben, hebben we een dyscalculieprotocol.