Skip to main content

Ouders

De ambities die we voor
onze leerlingen nastreven gaan verder dan
het behalen van het schooldiploma.

Deze ambities vragen van ouders, leerlingen en de school een actieve houding.

Zonder de expliciete steun en betrokkenheid van de ouders kunnen we onze doelstellingen niet goed realiseren. Ouders worden daarom geregeld betrokken bij de ontwikkelingen van de leerling en van de school als geheel.

Blok 1 begin schooljaar 2023-2024

Tot nu toe was het uitgangspunt voor het volgen van blok 1 onderwijs dat leerlingen vrijwillig en op basis van eigen leervragen deelnamen aan blok 1 onderwijs (met uitzondering van de examenklassen). Die vrijwillige deelname blijft natuurlijk bestaan. Daarnaast geven we met ingang van het komend jaar aan dit uitgangspunt voor deelname aan blok 1 (ook) op een andere wijze invulling.

Voor sommige leerlingen hebben we op het eindrapport aangegeven dat het volgen van het blok 1 onderwijs verplicht en/of (dringend) geadviseerd is. Na de zomervakantie wordt er een indeling gemaakt over de wijze waarop we dat uitgangspunt invulling geven. U ontvangt daarover aan het begin van het schooljaar nadere informatie.

Belangrijke informatie

Webinars voor ouders

Regelmatig krijgen we de vraag vanuit de GGD of we webinars bij ouders en belangstellenden onder de aandacht te brengen.

11 juni – Het puberbrein, een handleiding

Waarom maken pubers hun huiswerk niet? Waarom komen ze altijd te laat? Waarom is het een lastige opgave om voor 12 uur uit bed te komen? Waarom zijn alcohol, drugs en gamen zo aantrekkelijk voor jongeren?

Klik hier voor meer informatie

Jaaragenda

Door het jaar heen gebeurt er van alles op onze school! Wilt u weten wat er wanneer op het programma staat, de actuele versie van de jaaragenda vindt u hier.

De mentor is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u ook de teamleider benaderen.

We organiseren een aantal formele contactmomenten:

Algemene ouderavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren alle afdelingen en jaarlagen een algemene ouderavond. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de mentor van uw kind en krijgt u informatie over het komende schooljaar.
Informatie hierover ontvangt u via de teamleider.

Informatieavonden

Gedurende het jaar organiseren we verschillende ouderavonden met uiteenlopende thema’s zoals ‘pakket-/ profielkeuze’. Na afloop plaatsen we hiernaast de presentaties.

Brug- en tweede klassen

Voor de brugklas, klas 2mhv en 3hv zijn er, naast de algemene ouderavond, door het jaar heen twee formele contactmomenten in de vorm van driehoeksgesprekken.

10-minutengesprekken

3m, 4h en 45vwo hebben naast een driehoeksgesprek ook een 10-minutengesprekkenavond. Dan kunnen ouders samen, zo mogelijk in gezelschap van hun kind, met maximaal drie vakdocenten spreken over de vorderingen. Deze contactmomenten beginnen om 16.00 uur. Ouders dienen er rekening mee te houden dat vanaf dat tijdstip gesprekken ingeroosterd worden.

Deze contactmomenten staan in de jaaragenda.

Bring your own device

Op het Jac. P. Thijsse College hanteren we het Bring Your Own Device (BYOD) principe.

Klik hier om meer hierover te weten te komen.

EdTech support

Educatieve technologie ofwel EdTech is een relatief nieuw begrip wat alles omvat als het gaat om ict en onderwijs. Het JPT heeft een ‘EdTech team’, bestaande uit Tim Jonker en Jeroen de Ruijter. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van EdTech bij docenten.

Zij helpen graag bij de keuze voor het device. Zij zijn per e-mail te bereiken via EdTech@jpthijsse.nl.

Financiën

Schoolloket

Klik hier voor het schoolloket.

Ouderhandleiding-schoolloket

Parent Manual Schoolloket

Gezonde school

Gezonde leerlingen presteren beter! Op de middelbare school leg je de basis voor een leven lang gezond zijn. Een gezonde en actieve leefstijl is dus belangrijk. Daarom motiveren we je om veel te bewegen en gezond te eten. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum (de Richtlijnen Gezondere Kantines).

Het assortiment van onze gezonde Vital4Skool schoolkantine bestaat vooral uit ‘Schijf van Vijf’-producten, zoals fruit, bruine en volkoren broodjes, salades en betere keuzes zoete en hartige snacks. Ieder jaar dingen we mee naar de zilveren Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum mee verdiend.  Vital4Skool brengt jaarlijks het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan. In de hal van het A- en B-gebouw is een watertappunt van PWN opgehangen, hierdoor kun je gemakkelijk en snel je fles water bijvullen.