Ouders

De ambities die we voor
onze leerlingen nastreven gaan verder dan
het behalen van het schooldiploma.

Deze ambities vragen van ouders, leerlingen en de school een actieve houding.

Zonder de expliciete steun en betrokkenheid van de ouders kunnen we onze doelstellingen niet goed realiseren. Ouders worden daarom geregeld betrokken bij de ontwikkelingen van de leerling en van de school als geheel.

Jaaragenda

Als formele contactmomenten organiseren we: algemene ouderavonden, driehoeksgesprekken (klas 1 en 2), contactmomenten zoals ‘ouderpanels’ en 10-minutengesprekken (vanaf klas 3). Aan het begin van het schooljaar organiseren alle afdelingen en jaarlagen een algemene ouder- /informatieavond waarop mentor en ouders met elkaar kennis kunnen maken en relevante informatie krijgen voor het komend schooljaar.

In de jaaragenda vindt u alles wat er gedurende het jaar gebeurt. De actuele versie vindt u hier.

De mentor is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u ook de teamleider benaderen.

We organiseren een aantal formele contactmomenten:

Algemene ouderavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren alle afdelingen en jaarlagen een algemene ouderavond. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de mentor van uw kind en krijgt u informatie over het komende schooljaar.

Informatieavonden

Gedurende het jaar organiseren we verschillende ouderavonden met uiteenlopende thema’s zoals ‘pakket-/ profielkeuze’. Na afloop plaatsen we hiernaast de presentaties.

Brug- en tweede klassen

Voor de brug- en tweede klassen zijn er, naast de algemene ouderavond, door het jaar heen twee formele contactmomenten in de vorm van driehoeksgesprekken.

10-minutengesprekken

De klassen drie en hoger hebben twee contactmomenten: de 10-minutengesprekken. Dan kunnen ouders samen, zo mogelijk in gezelschap van hun kind, met maximaal drie vakdocenten spreken over de vorderingen. Deze contactmomenten beginnen om 16.00 uur. Ouders dienen er rekening mee te houden dat vanaf dat tijdstip gesprekken ingeroosterd worden.

Deze contactmomenten staan in de jaaragenda.

Bring your own device

Op het Jac. P. Thijsse College hebben wij sinds twee jaar het beleid Bring Your Own Device (BYOD). Op basis van positieve ervaringen vragen we de ouders van de nieuwe brugklassers hun kind vanaf het schooljaar 2017-2018 een device mee te geven naar school.

Klik hier om meer hierover te weten te komen.

EdTech support

Educatieve technologie ofwel EdTech is een relatief nieuw begrip wat alles omvat als het gaat om ict en onderwijs. Het JPT heeft een ‘EdTech team’, bestaande uit Tim Jonker en Jeroen de Ruijter. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van EdTech bij docenten.

Zij helpen graag bij de keuze voor het device. Zij zijn per e-mail te bereiken via EdTech@jpthijsse.nl.