Ouders
De ambities die het JPT voor haar leerlingen nastreeft reiken verder dan het behalen van het schooldiploma en vragen van ouders, leerlingen en de school een actieve houding. Zonder de expliciete steun en betrokkenheid van de ouders kunnen we onze doelstellingen niet goed realiseren. Ouders worden daarom geregeld betrokken bij de ontwikkelingen van de leerling en van de school als geheel.

Op de hoogte gehouden worden?

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten rondom de aanmelding op het Jac. P. Thijsse College? We houden u op de hoogte van belangrijke data, ontwikkelingen en nieuwtjes d.m.v. een nieuwsbrief.

De nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks t/m eind maart.

Klik hier om uw gegevens achter te laten.

Algemene ouderavond

De ouderraad van het Jac. P. Thijsse College nodigt u uit voor de interactieve thema-avond op: dinsdag 14 november a.s. van 19.45 - 21.15 uur: LOG IN! - Hoe praat ik met mijn kind over social media?

 

Theatergroep Playback demonstreert hoe zo'n gesprek er bij ons allen ongeveer aan toe gaat. Bereidt u voor op een leerzame, hilarische avond! Download de uitnodiging hieronder. Vergeet u niet aan te melden via or@jpthijsse.nl.

Meer weten over of meepraten met de ouderraad? Klik hier voor meer informatie.

Levering van boekenpakketten, hoe werkt dat?

De boekenpakketten worden door school besteld en thuisbezorgd door de firma Van Dijk.
Vragen? Lees eerst onderstaand document door.

463 KB

 

Ouderavonden

De mentor is het eerste aanspreekpunt. Daarnaast kunt u ook de teamleider benaderen.
We organiseren een aantal formele contactmomenten:

Algemene ouderavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren alle afdelingen en jaarlagen een algemene ouderavond. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de mentor van uw kind en krijgt u informatie over het komende schooljaar.

Informatieavonden

Gedurende het jaar organiseren we verschillende ouderavonden met uiteenlopende thema's zoals 'pakket-/ profielkeuze'. Na afloop plaatsen we hier de presentaties

1718_5v_okt (pdf)
Download (1755 KB)
1718_6v_okt (pdf)
Download (1667 KB)
1718_3h_okt (pdf)
Download (746 KB)
1718-2v-okt (pdf)
Download (636 KB)
1718-2m-okt (pdf)
Download (1454 KB)
1718-2h-okt (pdf)
Download (616 KB)
1718_3v_okt (pdf)
Download (2255 KB)
1718_4v_okt (pdf)
Download (1284 KB)
1718_3m_sept (pdf)
Download (2218 KB)
1718_4m_sept (pdf)
Download (776 KB)

Bring your own device

Op het Jac. P. Thijsse College hebben wij sinds twee jaar het beleid Bring Your Own Device (BYOD). Op basis van positieve ervaringen vragen we de ouders van de nieuwe brugklassers hun kind vanaf het schooljaar 2017-2018 een device mee te geven naar school.

Klik hier om meer hierover te weten te komen.

EdTech support

Educatieve technologie ofwel EdTech is een relatief nieuw begrip wat alles omvat als het gaat om ict en onderwijs. Het JPT heeft een ‘EdTech team’, bestaande uit Tim Jonker en Jeroen de Ruijter. Zij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van EdTech bij docenten. Zij helpen graag bij de keuze voor het device. Zij zijn per e-mail te bereiken via EdTech@jpthijsse.nl

 

 

 

Jaaragenda

In de jaaragenda vindt u alles wat er gedurende het jaar gebeurt. De actuele versie vindt u hier.

Brugklassen

Voor de brugklassen zijn er, naast de algemene ouderavond, door het jaar heen drie formele contactmomenten. Tijdens het eerste contact vindt een driehoeksgesprek plaats tussen u, uw kind en de mentor.

 

10-minutengesprekken

Als formele contactmomenten organiseren we: algemene ouderavonden, contactmomenten en 10-minuten gesprekken. Aan het begin van het schooljaar organiseren alle afdelingen en jaarlagen een algemene ouder- /informatieavond waarop mentor en ouders met elkaar kennis kunnen maken en relevante informatie krijgen voor het komend schooljaar.

Voor de brugklassen zijn er, naast bovengenoemde informatieavond, door het jaar heen drie formele contactmomenten. Tijdens het eerste contact vinden de zgn. driehoeksgesprekken plaats tussen ouders – leerling - mentor.

Alle overige klassen hebben twee contactmomenten: de 10-minutengesprekken. Dan kunnen ouders samen, desgewenst in gezelschap van hun kind, met maximaal drie vakleerkrachten spreken over de vorderingen. Deze contactmomenten beginnen om 16.00 uur. Ouders dienen er rekening mee te houden dat vanaf dat tijdstip gesprekken ingeroosterd worden.

Wanneer 10 minutengesprekken in de nabije toekomst plaatsvinden, vindt u hier de link naar de inschrijfmodule. 

Informatie over deze contactmomenten staan op de website, in de jaaragenda.

 

Magister

De resultaten van uw kind bekijkt u op Magister. Klik rechtsboven op het sleuteltje of hier om in te loggen.