Skip to main content

Welkom

Passend onderwijs

Ook als je wat meer ondersteuning nodig hebt, ben je welkom op het JPT!

Op het JPT bieden we Passend Onderwijs aan door onze duidelijke structuur van begeleiding binnen de school. Hierbij is het doel om in een zo vroeg mogelijk stadium de pedagogisch-didactische en/of sociaal-emotionele ondersteuningsbehoefte te traceren en adequate hulp in te zetten. De zorg coördinator denkt mee over de vormgeving daarvan.
Samen met je ouders bespreken we hoe we de juiste ondersteuning kunnen bieden. Indien nodig hebben we overleg met het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team) van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden Kennemerland.

De zorgcoördinator, mw. Josine van Eck, is telefonisch bereikbaar en via de e-mail: JEc@jpthijsse.nl.

Kijk voor meer informatie op: www.swvvomk.nl.