Skip to main content

Onderzoek van onderwijs

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat wij continu reflecteren op wat wij doen. We durven ons te verwonderen over dat wat we om ons heen zien, durven onszelf vragen te stellen, durven op zoek te gaan naar antwoorden; doordacht, systematisch, oplossingsgericht. Wij stimuleren  medewerkers om als ‘reflective practitioner’ op de (eigen) onderwijspraktijk te reflecteren en (praktijkgericht) onderzoek uit te voeren.

Samen werken aan een onderzoekscultuur

SVOK wil een professionele, open en lerende cultuur creëren waarin iedereen in de school – van leraar tot schoolleider en bestuurder – met en van elkaar leert en vanuit een duidelijke visie samenwerkt aan onderwijsverbetering. Wij hebben daarbij behoefte aan een sterke kennisbasis om beslissingen te kunnen nemen op het niveau van de klas, de school en SVOK-breed. Deze kennisbasis willen we onder meer bereiken door een onderzoekscultuur te ontwikkelen, waarin wij de kennis uit onderzoek toepassen in onze onderwijspraktijk.

Dit doen wij door:

  • Onderzoek van Onderwijs een vaste plek te geven binnen SVOK en met onze partners, zoals de andere schoolbesturen in Noord-Holland, de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.
  • Een Auctoraat voor “Kansrijk Onderwijs” in te stellen; het ‘auctoraat’ draagt bij aan de cultuur van de reflective practitioner en verbetering van de onderwijspraktijk voor de SVOK-scholen.

Coördinerend Overleg Onderzoek (COO)

Op elke SVOK-school is een onderzoekscoördinator aangesteld. Vier keer per jaar overleggen de coördinatoren met elkaar over de lopende onderzoeken, nieuwe onderzoeksvragen en actuele ontwikkelen in de onderwijssector. Hieronder staat de samenstelling van het COO:

  • Jac. P. Thijsse College: Caroline Blaas
  • Bonhoeffercollege: Olga van den Boogaard
  • Castor College: Aaldert Rus
  • Dalí College: Maarten Post
  • SKILLS vmbo: Marius Prein
  • Forta: Ivo Krop

 

Het Jac. P. Thijsse College is in 2023 door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen erkend als (aspirant) Expertschool in het meerjarig programma Ontwikkelkracht.

Het programma Ontwikkelkracht investeert op grootschalige wijze in het lerend vermogen van het onderwijs, door te bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs. Ontwikkelkracht investeert in kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. Onderwijsprofessionals en wetenschappers staan aan het roer om bij te dragen aan de praktijkkennis en het kennis geïnformeerd werken in het onderwijs. Het doel is om een impuls te geven aan de onderwijskwaliteit.

Het Jac. P. Thijsse College kan scholen helpen in het creëren en bevorderen van een cultuur van kennisgedreven en onderzoeksmatig werken, in combinatie met het toepassen van formatief handelen door docenten (en leerlingen) in de klas.

Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de school.

Meer informatie?

Voor meer informatie over Onderzoek van Onderwijs binnen SVOK kun je contact opnemen met:

dr. Ton Kallenberg
Rector Jac. P. Thijsse College
Portefeuillehouder Onderzoek
E t.kallenberg@jpthijsse.nl
T 0251-652571

Ben Vriesema
Docent en Schoolopleider Jac. P. Thijsse College
Onderzoekscoördinator SVOK-breed
E b.vriesema@jpthijsse.nl
T 0251-652571