Skip to main content

Ontwikkelkracht

Het Jac. P. Thijsse College is in 2023 door het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen erkend als (aspirant) Expertschool in het meerjarig programma Ontwikkelkracht.

Het programma Ontwikkelkracht investeert op grootschalige wijze in het lerend vermogen van het onderwijs, door te bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs. Ontwikkelkracht investeert in kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. Onderwijsprofessionals en wetenschappers staan aan het roer om bij te dragen aan de praktijkkennis en het kennis geïnformeerd werken in het onderwijs. Het doel is om een impuls te geven aan de onderwijskwaliteit.

Het Jac. P. Thijsse College kan scholen helpen in het creëren en bevorderen van een cultuur van kennisgedreven en onderzoeksmatig werken, in combinatie met het (gebruik en toepassen van formatief handelen door docenten (en leerlingen) in de klas.

Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de school.