Skip to main content

Waar staat het JPT voor?

Onderwijs in een internationale
context, met hart voor alle
leerlingen en hun toekomst

Dit is de missie van het Jac. P. Thijsse College.

Wij zijn ervan overtuigd dat de samenleving behoefte heeft aan ambitieuze, onderzoekende en betrokken wereldburgers die mondiaal denken en handelen. Daarom bieden we onze leerlingen kwalitatief goed, gedegen en motiverend onderwijs aan met een internationaal profiel.

Ons uitgebreide, internationale scholennetwerk waarmee onze leerlingen kunnen uitwisselen is een belangrijke pijler in ons onderwijsaanbod. We werken samen met scholen in Groot-Brittannië, Verenigde Staten, India, China, Gambia, Frankrijk, België. Tot op vandaag breiden we ons scholennetwerk uit, want alle leerlingen, regulier en tweetalig, kunnen profiteren van ons internationale karakter.

Het Jac P. Thijsse College is een grote school met intensieve aandacht voor iedere leerling

Er is veel te kiezen uit een gevarieerd onderwijsaanbod op mavo-, havo- en vwoniveau en wij zorgen ervoor dat leerlingen zich thuis voelen, zich gezien en gekend weten. Ook de moderne uitstraling met goede faciliteiten voor het onderwijs en leerlingen helpt daarbij. Zo is er in het hele gebouw wifi, zijn in de meeste lokalen smartboards aanwezig, hebben we talenlabs, de kunsthal, muziekstudio’s, moderne bèta-lokalen, uitgebreide lo-faciliteiten en mooie stiltewerkplekken voor leerlingen.

In onze actuele mediatheek (de JPBieb) kunnen leerlingen in stilte werken, samenwerken en moderne media raadplegen. De aula ziet er gezellig uit en in de frisse schoolkantine is er een uitgebreid aanbod van verse, lekkere, gezonde producten.

En een school met veel extra onderwijsactiviteiten

Deze onderwijsactiviteiten verhogen de motivatie. Zo zijn er excursies, vrijdagmiddagactiviteiten, dans en dramaproducties, stages, werkweken, sportdagen, deelnames aan landelijke wedstrijden (zoals wiskunde-, informatica- en natuurkundeolympiades).

Het Jac. P. Thijsse College is een goede school, onze leerlingen kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.