Skip to main content

Welkom

Decanaat

Decaan

De decanen staan voor je klaar om je te helpen bij het kiezen van een vakkenpakket of studie die bij jou past!

Op onze school zijn drie decanen werkzaam:

Mw. S. Derksen voor het vwo en de aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs, mw. F. Tuijn voor de havo en de aansluiting op het hoger beroepsonderwijs en Mw. A. Tollenaar voor de mavo-afdeling en de aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen en ouders kunnen dagelijks terecht op het decanaat met hun vragen, de decanen zijn goed op de hoogte van elkaars afdeling en activiteiten.

De decanen zijn telefonisch bereikbaar en via de
e-mail: s.derksen@jpthijsse.nl /f.tuijn@jpthijsse.nl
a.tollenaar@jpthijsse.nl

Wanneer ga je naar het decanaat?

Je gaat naar het decanaat als je:

 • over de keuze van je profiel of vakken wilt praten;
 • twijfelt over de keuze van een vervolgopleiding;
 • geen idee hebt welke mogelijkheden er allemaal zijn;
 • niet weet hoe je het oriënteren op opleidingen aan moet pakken;
 • informatie over opleidingen en beroepen wilt;
 • wilt weten wat de verschillen zijn tussen een hbo- en wo-opleiding;
 • iets wilt weten over studiefinanciering en tegemoetkoming van studiekosten;
 • een interessetest wilt doen;
 • wilt weten wanneer er open dagen zijn;
 • je wilt voorbereiden op een toelatingsgesprek voor een opleiding;
 • een motivatiebrief voor een opleiding wilt laten corrigeren;
 • met een onafhankelijke persoon wilt praten.

Meestal kun je gewoon binnenlopen en anders maak je even een afspraak. Bij vragen en onduidelijkheden kunnen ouders ook altijd een afspraak maken met de decaan.

Keuzemomenten

In 2 mavo maken leerlingen een keuze voor 3 mavo en in 3 mavo kiezen zij een profiel en vakken voor het examenjaar. In 3 havo en 3 vwo kiezen leerlingen een profiel en extra vakken voor de bovenbouw.

In 2 en 3 mavo krijgen leerlingen bij deze keuzes ondersteuning van de methode Qompas vmbo/mavo. In 3 havo en 3 vwo werken de leerlingen met Qompas Profielkeuze. Tijdens de mentoruren werken leerlingen aan opdrachten rondom de centrale thema’s: ‘wie ben ik?’, ‘wat wil ik?’ en ‘wat kan ik?’. In 3 havo en 3 vwo werken de leerlingen met Qompas Profielkeuze. Dit is een online programma, waarin leerlingen verschillende tests maken en veel informatie verzamelen over vakken, profielen, studies en beroepen.

Als afsluiting van de methodes vindt er in bovengenoemde jaarlagen een informatieavond plaats in januari/februari, waarna de leerling een voorlopige keuze maakt. Deze keuze moet digitaal door de ouders worden bevestigd. Na gesprekken met de vakdocenten, de mentor en de decaan maakt de leerling half april zijn of haar definitieve keuze. Wijzigingen zijn tot de meivakantie alleen mogelijk in overleg met de decanen. Daarna moeten eventuele veranderingen passen binnen de planning voor het nieuwe schooljaar. Dat geldt ook voor de leerlingen die in de bovenbouw havo of vwo een wijziging willen doorvoeren in hun pakket.

LOB: L(oopbaan)-O(riëntatie) en -B(egeleiding) op het JPT

Alle activiteiten die de leerlingen ontplooien om dichterbij de uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding en/of beroepsrichting te komen, noemen we ‘LOB’. Het doel van LOB is om leerlingen te stimuleren om actief met hun loopbaan aan de slag te gaan en deze zelf te sturen. Leerlingen moeten leren hun ervaringen te verbinden met hun eigen capaciteiten en vaardigheden en hun persoonskenmerken. Hierdoor ontwikkelen zij hun zelfbeeld en kunnen zo een meer realistische inschatting maken van hun mogelijkheden en kansen qua opleidingen en beroepen.

Als decaan en mentor proberen we de leerlingen te begeleiden bij dit proces van onderzoeken, ervaren en vooral ook reflecteren. Dit doen we door hen in diverse klassen activiteiten aan te bieden met bijbehorende verwerkingsopdrachten. We starten hiermee in de tweede klas van het mavo, en de derde klas van het havo en vwo. LOB maakt deel uit van de mentoruren en vindt ook deels plaats in eigen tijd.. De decanen komen met enige regelmaat in de klas om informatie te geven, activiteiten toe te lichten en voeren individuele gesprekken met de leerlingen die moeite hebben met bepaalde stappen in hun keuzeproces.

In de bovenbouw havo en vwo werken de leerlingen aan de vijf ‘loopbaancompetenties’:

 • kwaliteitenreflectie (wat kan ik, waar liggen mijn kwaliteiten?)
 • motievenreflectie (wat wil ik, wat drijft mij, waar krijg ik energie van?)
 • werkexploratie (welke arbeidsgebieden zijn er, wat zoek ik in mijn werk en welke sectoren spreken mij aan?)
 • loopbaansturing (wat wil ik worden, wat heb ik daar nog voor nodig?)
 • netwerken (wie kan mij helpen om mijn doel te bereiken?)

De opdrachten en activiteiten sluiten aan bij deze loopbaancompetenties en worden door de leerlingen bijvoorbeeld gebundeld in een digitaal lob portfolio  (Simulise) of verwerkt in een lob werkstuk (4 havo). Daarnaast voorzien de decanen de ouders/verzorgers èn de leerlingen van informatie in de vorm van een LOB-nieuwsbrief, die een aantal keer per jaar wordt verstuurd.

Een leerling die zijn kansen op het JPT grijpt om zicht te krijgen op de eigen capaciteiten, vaardigheden, motivatie en interesse, moet in staat worden geacht om in 4 mavo, 5 havo of 6 vwo een weloverwogen en passende keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Aansluitprojecten

Er zijn diverse contacten tussen het JPT en het vervolgonderwijs. Zo maken onze mavo-leerlingen kennis met het middelbaar beroepsonderwijs door deel te nemen aan projecten op het Nova College en het Horizon College. De havo-leerlingen brengen een bezoek aan Hogeschool Inholland Alkmaar en horen ervaringen van studenten van de Hogeschool van Amsterdam. De vwo-leerlingen nemen vooral op individuele basis deel aan activiteiten in het kader van oriënteren, verkennen en verdiepen. Voor getalenteerde en gemotiveerde vwo-leerlingen bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan pre-university programma’s/modules bij bijv. de Universiteit Leiden en TU Delft.