Skip to main content

Junior Academy Noord-Holland

De missie van het Jac. P. Thijsse College is leerlingen te leren leven en werken in een internationale context en daarbij een empathische levenshouding tonen voor andere levenswijzen en culturen. Het Junior Academy project helpt ons enorm om deze missie te verwezenlijken.

In maart 2018 heeft het Jac. P. Thijsse College  de Junior Academy Noord-Holland opgericht. In de Junior Academy werken leerlingen van het JPT samen met topleerlingen uit een ontwikkelingsland: leerlingen uit Gambia. Wat wij graag willen is dat leerlingen aldaar in staat worden gesteld zelf vraagstukken te onderzoeken die van groot belang zijn voor de (lokale) bevolking. U kunt daarbij denken aan: watervervuiling, kinderen en justitie, meer vrouwen in de politiek, besnijdenis etc.

De onderzoeksteams bestaan derhalve uit leerlingen uit zowel Nederland als Gambia. Om gedegen onderzoek mogelijk te maken, verblijven deze onderzoeksteams een week in Afrika en een week in Nederland en bezoeken elkaar dus wederzijds. Zij volgen bij de bezoeken een intensief studieprogramma. Dit programma is bedoeld ter ondersteuning van het eigen onderzoek en wordt mede verzorgd door instellingen zoals TU Delft en de Universiteit van Amsterdam.

Wat we willen bereiken is het volgende:
– Duurzame ontwikkeling voor Gambia op lokaal niveau;
– Afrikaanse leerlingen doen onderzoek om lokale problemen aan te pakken;
– Investering in de intellectuele ontwikkeling van zowel de Afrikaanse als de Nederlandse leerlingen.

De kosten voor de Afrikaanse leerlingen worden door het JPT gedragen en daar is extra geld voor nodig. Dat is ook de reden dat we een sponsoractie zijn gestart. Het is een fantastisch project dat lange tijd zal gaan lopen en sponsors hebben nu de kans om deel te nemen en significant bij te dragen aan een ontwikkeling die jonge mensen in Gambia echt verder helpt; bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen in Nederland en zo bij te dragen aan een betere wereld.

Doe met ons mee en steun de Junior Academy!

Voor vragen over de Junior Academy: ja-sponsor@jpthijsse.nl