JPTeaching

Zo’n vijf jaar geleden is het onderwijs op het JPT anders aangepakt. We noemen dit JPTeaching. Een andere dagindeling waardoor we aan het begin van de dag ruimte hebben om te starten met je mentor en om je ondersteuning te bieden als het nodig is!

Minder toetsen

Ook staan er veel minder toetsen op het programma. Per vak en leerjaar minimaal drie en maximaal zes! Dankzij formatief handelen weten wij wat al goed gaat en waar je wat meer hulp bij nodig hebt. Bij ieder vak krijg je namelijk leerdoelen. Dankzij deze leerdoelen weet jij precies wat je moet kennen en kunnen. Je leraar kan regelmatig door middel van allerlei kleine werkvormen meten hoever je bent met de lesstof. Op basis hiervan kan het zijn dat je leraar je adviseert om naar wat ondersteuningslessen in blok 1 te komen, zodat jij goed voorbereid bent voor de toets. Ook kan het zijn dat hij jou, of een groepje in de klas, gericht gaat helpen.

Een veilige school

We vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt bij ons op school. We hebben respect voor een ander, gaan vriendelijk met elkaar om en doen niet aan pesterijen. We hebben een antipestprotocol en proberen hier continue met elkaar over in gesprek te gaan. Je mentor zal hier in de klas met de leerlingen over praten.

Veiligheid betekent ook dat wij een goede absentiecontrole hebben waarbij we je ouders bellen als je onverwacht niet op school bent.  Zo weten we zeker dat jij oké bent!