Skip to main content

Onderwijs in een internationale
context, met hart voor alle
leerlingen en hun toekomst

Leerlingen

Op deze pagina vind je informatie die voor onze leerlingen van belang is.

Op Leerlingnet vind je actuele informatie over toetsroosters, het programma van toetsing en afsluiting en nog veel meer.

Blok 1 begin schooljaar 2023-2024

Tot nu toe was het uitgangspunt voor het volgen van blok 1 onderwijs dat leerlingen vrijwillig en op basis van eigen leervragen deelnamen aan blok 1 onderwijs (met uitzondering van de examenklassen). Die vrijwillige deelname blijft natuurlijk bestaan. Daarnaast geven we met ingang van het komend jaar aan dit uitgangspunt voor deelname aan blok 1 (ook) op een andere wijze invulling.

Voor sommigen hebben we op het eindrapport aangegeven dat het volgen van het blok 1 onderwijs verplicht en/of (dringend) geadviseerd is. Na de zomervakantie wordt er een indeling gemaakt over de wijze waarop we dat uitgangspunt invulling geven. Leerlingen ontvangen daarover aan het begin van het schooljaar nadere informatie.

De dagindeling op het Jac. P. Thijsse College

Vanaf schooljaar 2019-2020 werkt de hele school met een nieuw rooster. Dit betekent dat we de dag op een andere manier indelen in een flexibel rooster met lessen van 40, 60 en 80 minuten. Iedere dag zijn er drie blokken: blok 1, 2 en 3.

 

Blok 1: Maatwerk

In blok 1 duren de lessen 45 minuten. De inhoudelijke invulling van dit blok verschilt per groep leerlingen. We maken onderscheid tussen de klassen in de onderbouw/voorexamenklassen en de examenklassen.
Onderbouw en voorexamenklassen
Voor deze klassen wordt blok 1 gevuld met mentorbijeenkomsten, vakinhoudelijke ondersteuning, studievaardigheden en inhalen van gemiste toetsing. Blok 1 is maatwerk en is bestemd voor leerlingen die het nodig hebben. Afhankelijk van de jaarlaag wordt dit bepaald door de docent, de teamleider of de leerling.
Examenklassen:
Ook hier zijn mentorbijeenkomsten gepland en aan deze groep leerlingen bieden we in blok 1 tevens vakinhoudelijke ondersteuning, algemene examenvaardigheden en bijvoorbeeld motivatietraining.

Blok 2: Reguliere lessen

De lessen in blok 2 duren 40 of 80 minuten. Het zijn de reguliere lessen met onderwijsactiviteiten die voor de hele klas bedoeld zijn, zoals klassikale instructie, huiswerk bespreking, het maken van korte opdrachten, formatieve evaluatie, toetsing, etc.

 

Blok 3: Verbreding en verdieping (examentraining)

Onderbouw en voorexamenklassen:
De lessen in blok 3 zijn in principe 60 minuten, maar dit blok kan soms langer of korter duren. In blok 3 vindt verbreding en verdieping op vakniveau plaats, zoals projecten, grotere opdrachten, vakoverstijgend onderwijs, profielwerkstuk, etc.
Examenklassen:
Voor de examenklassen is er in blok 3 de (school)examentraining voor alle vakken. Ook vinden zoveel mogelijk alle vakoverstijgende en buitenschoolse activiteiten hier plaats.
Lestijden 2023-2024

Levering van boekenpakketten, hoe werkt dat?

De boekenpakketten worden door school besteld en thuisbezorgd door de firma Van Dijk. Vragen? Lees eerst onderstaand document door.

FAQ boekenpakketten (pdf)

Afspraken m.b.t. ‘Bring your own device’ (BYOD)

Op het JPT hanteren we het ‘BYOD’-principe.

Als je wilt weten aan welke eisen je device moet voldoen, klik dan op onderstaande knop.

Checklist devices (pdf)

Het rooster en de rooster-app

Het rooster is van groot belang om een lesdag goed te laten verlopen. De Zermelo roosterapp helpt je hierbij. Controleer je rooster minimaal twee keer per dag, er kunnen wijzigingen optreden!

Bekijk je rooster

Microsoft 365 en Teams

Alle documentatie die je nodig hebt voor de lessen zoals studiewijzers e.d. vind je op Microsoft Teams.

Documenten die voor jou van belang zijn staan op het “Leerlingnet”.

Digitale opdrachten worden aangeboden en ingeleverd via Teams waar regelmatig gebruik gemaakt wordt van plagiaatcontrole.

Ga naar Teams

Leerlingraden

Het JPT vindt jouw mening heel belangrijk. Daarom hebben we verschillende leerlingenraden. De leerlingen in de leerlingenraden hebben zichzelf hiervoor opgegeven. Ze vormen een afspiegeling van alle leerlingen van de afdeling waarin zij zitten. Er is een leerlingenraad voor de brugklas, tweede-klasraad, 3mh-4mraad, tto-raad, vworaad, havoraad. Alle raden bij elkaar noemen we ‘De leerlingenraad’.

Wil je iets melden aan de leerlingenraad? Stuur dan een e-mail aan leerlingenraad@jpthijsse.nl. Binnenkort verschijnen hier de leden van de raden.

Eén van de zaken waar een leerlingenraad zich over buigt is het leerlingenstatuut.

Download hier het leerlingenstatuut