Skip to main content

Auctoraat Kansrijk Onderwijs

SVOK staat voor kansrijk onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat wij continu reflecteren op wat wij doen. We durven ons te verwonderen over dat wat we om ons heen zien, durven onszelf vragen te stellen, durven op zoek te gaan naar antwoorden; doordacht, systematisch, oplossingsgericht. Wij stimuleren  medewerkers om als ‘reflective practitioner’ op de (eigen) onderwijspraktijk te reflecteren en (praktijkgericht) onderzoek uit te voeren.

Serieus werken aan kansengelijkheid

Binnen het Auctoraat verbinden we praktijk en theorie, onderwijs en onderzoek, en met de onderzoeksresultaten werken we aan verbetering van het onderwijs; het bevorderen van kansengelijkheid en kansrijkheid in het voortgezet onderwijs.

Het Auctoraat werkt hierin samen met andere VO-scholen, het PO, het MBO, en het HO. Samen met de rectoren/directeuren van de deelnemende besturen wordt in de loop van 2023 een Auctoraat en onderzoeksgroep samengesteld waarin experts, collega’s en partners participeren en in gezamenlijkheid wordt een onderzoeksprogramma opgesteld.

Meer informatie over het Auctoraat: www.auctoraat.nl